Diepe roman van Charles Martin over Vietnamveteraan

In ”Hemelwater” sleurt de Amerikaanse auteur Charles Martin de lezer mee in de stormen en orkanen in het leven van oorlogsveteraan Joseph.

Traumatische ervaringen hebben Joseph zo diep beschadigd dat hij niet eens meer huilt. Hij worstelt met zware nachtmerries vol herinneringen aan zijn Vietnamtijd. Na een serie onverwachte gebeurtenissen komt hij weer in contact met zijn jeugdvriendinnetje Allie. Maar de tijd dringt en de geheimen die Joseph meedraagt zullen aan het licht komen. Alleen de waarheid maakt vrij. Maar kunnen de personen rondom Joseph de waarheid verdragen? Haat kan haat niet verdrijven, alleen liefde kan dat. De allesomvattende kracht van liefde brengt vergeving en verzoening tot stand, iets wat Joseph aan het eind van zijn leven mag ervaren.

Martin zet een verhaal neer vol smerige gebeurtenissen, afrekeningen en gebroken dromen. Midden in dit verhaal zit Joseph, een man vol haat en wrok, maar zoekend naar de weg van heling. Hij voelt zich schuldig dat hij nog leeft en probeert dat schuldgevoel om te zetten in goede daden. Maar hij weet dat er maar één bron is waar echte genezing te krijgen is. Boven de epiloog staat Psalm 84:7. Wanneer je God tot je bron hebt, verandert het dorre dal in een oase en daalt er hemelwater neer. ”Hemelwater” krijgt zo een diepere betekenis waardoor het een boodschap bevat voor elke lezer. Rake woorden, schrijnende gebeurtenissen en een compleet verrassende plot maken dat je het boek in één adem uitleest.

Boekgegevens

Hemelwater, Charles Martin; uitg. Voorhoeve, Utrecht, 2018; ISBN 978 90 297 2742 6; 304 blz.; € 19,99.