Als een weduwnaar opnieuw gaat trouwen

Proos schrijft op een waardevolle en invoelende manier over de mengeling van verdriet en blijdschap die een tweede huwelijkssluiting met zich meebrengt. beeld iStock
2

Nadat zijn eerste vrouw was overleden trad Jan Proos (1958) opnieuw in het huwelijk. Vanuit die persoonlijke ervaring schreef hij ”Opnieuw getrouwd”, als handreiking voor weduwnaars die een tweede huwelijk overwegen.

Deze handreiking heeft dus een wat beperkte doelgroep, maar hier heeft de auteur bewust voor gekozen. In de inleiding van ”Opnieuw getrouwd” schrijft hij: „Uiteraard kunnen weduwen dit boek ook lezen, maar vaak is hun situatie anders en ze beleven de rouw en de eenzaamheid anders dan mannen. Vaak zijn ze beter in staat om zelfstandig een gezin te runnen dan een man alleen. Uiteraard is dat te generaliserend gezegd, maar in de werkelijkheid komt dat wel vaak aan het licht. Misschien is het goed dat een weduwe zo’n zelfde boek gaat schrijven vanuit haar invalshoek.”

Daarnaast zou het volgens de auteur goed zijn dat allen die vanuit het pastoraat betrokken zijn bij weduwen en weduwnaars, kennisnemen van dit boek. „Er is veel eenzaamheid bij weduwnaars, veel meer dan gedacht wordt.”

Proos is in het dagelijks leven docent godsdienst aan Hogeschool Driestar educatief in Gouda. Op een heldere manier legt hij in ”Opnieuw getrouwd” de verschillende knelpunten bloot die elke man die een tweede huwelijk mag aangaan min of meer zal ervaren. Bijvoorbeeld: Wanneer begin je aan een nieuwe relatie? Welke methodes gebruik je om in contact te komen met een vrouw? Hoe bouw je dat contact op en waar moet je op letten voordat je echt een nieuwe relatie aangaat? Hoe ga je om met een tweede huwelijk met betrekking tot de kinderen en hun eventuele gezinnen? Hoe maak je de plannen concreet als het tot een huwelijksdatum komt? Hoe ga je om met seksualiteit in een tweede huwelijk? Hoe belangrijk is de geestelijke eenheid?

Ervaring

Het boek is gebaseerd op praktijkervaring. Allereerst van de auteur zelf, maar Proos heeft het oor ook te luisteren gelegd bij andere weduwnaars die een tweede huwelijk aangingen. Dat geeft het boek een meerwaarde boven een strikt persoonlijk verhaal van de auteur.

Ieder hoofdstuk begint met een scène uit het leven van verschillende personen die op een of andere manier betrokken zijn bij de thematiek van een tweede huwelijk. Bijvoorbeeld een vriend die zijn vrouw verloor, maar (nog) niet kan denken aan een tweede huwelijk. Of een kind dat onthutst reageert op de mededeling dat papa met een andere vrouw een relatie wil aangaan.

De auteur brengt ook duidelijk onder woorden dat in een tweede huwelijk niet de eerste vrouw vervangen wordt. Sterker nog, de realiteit van een tweede huwelijk maakt zeker in het begin ook weer heel wat los in het verdriet over de eerste echtgenote. Rouw over een dierbare die je verloor gaat nooit over, hoewel het geen hindernis hoeft te zijn voor een diep en gelukkig tweede huwelijk.

In elk huwelijk wordt ervaren dat het gemakkelijker is om te trouwen dan om getrouwd te zijn. Dat geldt in zekere mate nog sterker bij een tweede huwelijk. Proos heeft bij het bespreken van de spanningen die zeker in een tweede huwelijk de kop kunnen opsteken geen steen laten liggen die hij niet even omdraait.

Open gesprek

Telkens weer wijst de auteur op het belang van een open gesprek over het nemen van beslissingen voordat een weduwnaar opnieuw in het huwelijk treedt en over alle zaken waarmee hij en zijn tweede vrouw te maken krijgen. Niet alleen voor het nieuwe echtpaar, maar juist ook voor de kinderen en de (vorige) schoonfamilie schrijft Proos op een waardevolle en invoelende manier over de huwelijksdag en de mengeling van verdriet en blijdschap die deze dag met zich meebrengt.

Het is jammer dat ik dit boekje niet had in de tijd dat ik zelf als weduwnaar een tweede huwelijk mocht aangaan. Het voorziet in een enorme lacune.

Boekgegevens

Opnieuw getrouwd. Praktische handreiking bij een tweede huwelijk, Jan Proos; uitg. Den Hertog; 117 blz.; € 11,90