Antwoorden uit de traditie zijn de klimijzers van het christendom

Cultuur & boeken

Moderne geloofsvragen en de theologische traditie, zijn dat niet twee gescheiden werelden? Wim Vermeulen, predikant in Utrecht, heeft met enkele onlangs afgestudeerde studenten een boek samengesteld dat beide met elkaar wil verbinden. Zij hebben het vertrouwen dat moderne vragen niet zo nieuw kunnen zijn, of er zijn aanzetten tot een antwoord in de lange, diepe traditie van het christendom te vinden.