Leerkracht wil dat kind verder denkt dan ”goed of fout”

Binnenland

Nederland wordt steeds diverser. Kan een leerkracht binnen de bubbel van een orthodox-christelijke school een leerling wel goed voorbereiden op het staan in zo’n multiculturele en -religieuze maatschappij?