Lage toelatingseis pabo klap voor kwaliteit leraren

Opinie

De zaakvakken in het basisonderwijs worden steeds belangrijker. Dat vraagt om deskundige leerkrachten, en dus een landelijke pabotoelatingstoets die hun kennis borgt.