Raad van State: Toetsing afvalligheid asielzoeker moet beter

Kerk & religie

De Raad van State (RvS) stelt strengere eisen aan besluiten over asielaanvragen van vreemdelingen die aanvoeren dat zij afvallig of atheïstisch zijn. De manier waarop de staatssecretaris het onderzoek en de beoordeling verricht, is „onvoldoende duidelijk.”