Ds. Schreuders voor mannen HHK: Ambt aller gelovigen is een vergeten ambt

Kerk & religie

„Het ambt aller gelovigen is een vergeten ambt. In de Bijbel wordt er niet of ternauwernood zo over gesproken.” Dat zei ds. J. L. Schreuders zaterdag op de landelijke toogdag van de hersteld hervormde mannenbond in de Bethelkerk te Lunteren.