Toegespitst: Kerkgang heeft gewoontevorming nodig

Opinie

De kerkdienst vormt het hart van een christelijke zondagsviering. Maar hoe komt de gang er weer in, vooral bij kinderen en jongeren? Het is tijd om werk te maken van gewoontevorming; een pleidooi voor het koesteren van patronen.