Doceren bij de buren: grensverkeer tussen predikantenopleidingen

Kerk & religie

Theologische opleidingen kijken steeds vaker over kerkmuren heen. Kwamen eerst alleen predikanten uit het eigen kerkverband in aanmerking voor een docentschap of leerstoel, nu staan de deuren wijder open: ook andere gereformeerde theologen zijn welkom.