Gereformeerd mensbeeld wegwijzer voor houding in strafrecht

Opinie

De onontkoombare gebrokenheid van de mens is geen excuus voor strafbaar gedrag, maar het is wel goed om dit mee te wegen in onze stellingname tegenover daders.