Voor kerkvaders is Genesis betrouwbare informatiebron

Opinie

De Vroege Kerk was van mening dat de Bijbel betrouwbare feiten bevat over de schepping, de zondeval, het verlossingswerk van Christus en het toekomstige herstel van al het geschapene, betoogt prof. dr. Benno A. Zuiddam.

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.