Paul Abels: kerkhistoricus met een geheim leven

Mens & samenleving

Hij noemt zichzelf een lezer van de samenleving, Paul Abels. Kijken naar wat er gebeurt, de media volgen, voeling houden met zo veel mogelijk mensen en groepen. Analyseren welke kant het opgaat met ons land, waar de dreigingen van de toekomst zitten. De kerkgeschiedenis helpt hem daarbij – hoe onwaarschijnlijk dat ook klinkt.