Drie ondernemers over waarom ze aan ontwikkelingshulp doen

Mens & samenleving

De wereldbevolking groeit naar verwachting tot 2050 van 7 naar 10 miljard mensen. Zeker de helft van de groei komt voor rekening van Afrika. Niet verwonderlijk dat de aandacht steeds meer uitgaat naar dit continent. Maar ook in andere landen is hulp hard nodig. Naast de overheid en particulieren dragen ondernemers hun steentje bij. Meer dan 1300 van hen geven hulp, samen of afzonderlijk, via de christelijke organisatie Woord en Daad. Op de volgende pagina’s vertellen drie van hen over hun beweegredenen.

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.