Kerst als kerkelijke twistappel

Kerk & religie

Het kerstfeest wordt in onze geseculariseerde maatschappij volop gevierd. Zelfs mensen die kerk en geloof resoluut de rug toekeerden, vinden het vanzelfsprekend om Kerst te vieren. Evenals niet-kerkelijken vieren christenen het Christusfeest doorgaans uitbundiger dan het paasfeest. De geschiedenis leert echter dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat Kerst gevierd wordt.