Taal: Een ode aan de taal van B. Florijn

Mens & samenleving | taal

Daar is een vriend. Hij schonk mij ”Opstellen over de christelijke opvoeding”. Een lijvig boekwerk, geschreven door wijlen de heer B. Florijn. Een goed boek, geschreven door een wijs man. Hij begreep de zaken. De zaken aangaande de levensgang van de mens en aangaande het grootbrengen van kinderen. Hij had er enig zicht op. Zo blijkt uit hetgeen hij heeft mogen schrijven.

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.