VVD en CU trekken ten strijde tegen salafistische scholen

Maandoverzicht september 2019
VVD-fractievoorzitter Dijkhoff en zijn ChristenUnie-collega Segers. beeld RD, Henk Visscher

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff en zijn ChristenUnie-collega Segers trekken samen ten strijde tegen salafistische scholen in Nederland.

Dat kondigen ze aan in een interview met het Reformatorisch Dagblad. De fractievoorzitters vinden dat deze streng islamitische scholen „misbruik maken van de mogelijkheden die Nederland hen biedt via de vrijheid van onderwijs.”

Islamitische scholen kwamen vorige week onder vuur te liggen toen bekend werd dat in lesmethoden werd gepropageerd dat ongelovigen en homoseksuelen de doodstraf zouden moeten krijgen. Dijkhoff en Segers vinden dat dit soort dingen niet op Nederlandse scholen geleerd mogen worden.

Aanstaande maandagavond gaan Dijkhoff en Segers in Den Haag verder in debat met elkaar. De avond wordt georganiseerd door de VVD-themanetwerken Onderwijs en Justitie & Veiligheid in samenwerking met het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie. Volgens een woordvoerder van de ChristenUnie zijn daarbij –na aanmelding bij het wetenschappelijk instituut– ook geïnteresseerden van andere partijen welkom.

Segers kondigt alvast aan wat er op zijn verlanglijst staat: „Ik pleit voor het verbieden van antidemocratische en onvrije organisaties, en voor het aan banden leggen van buitenlandse geldstromen naar islamitische scholen en moskeeën vanuit onvrije landen.” Verder moet de onderwijsinspectie meer armslag krijgen en moeten de eisen voor burgerschap scherper.

Dijkhoff denkt niet dat christelijke scholen nadelige effecten van de nieuwe regels ondervinden: „Dat zou alleen het geval zijn als christelijke scholen dezelfde fouten maken als salafistische.”

Segers verwerpt het verwijt dat hij door het nemen van maatregelen tegen salafistisch onderwijs het bestaande evenwicht in de onderwijswetgeving zou verstoren. Door de aanwezigheid van het salafistisch onderwijs is er „een nieuwe situatie ontstaan.”

Dijkhoff stelt in het interview dat hij voorstander is van een acceptatieplicht voor bijzondere scholen. Elke leerling moet volgens hem naar elke school kunnen. Maar hij kan zich over deze kwestie, die gevoelig ligt bij de christelijke fracties, wel een compromis voorstellen. Als het gaat over het afwijzen van homoseksualiteit door christelijk-reformatorische scholen zegt de VVD-fractievoorzitter dat hij liever niet zou hebben „dat deze opvatting bestond. Maar ik wil hem ook niet verbieden.”

Aanmelden voor het debat over onderwijsvrijheid: wi.christenunie.nl/onderwijsvrijheid.