Liberale publiciste: Abortus botst met liberale principes

beeld Fotolia Fotolia

DEN HAAG. De manier waarop het momenteel in Nederland is toegestaan een zwangerschap af te breken, is strijdig met het liberale principe dat elk individueel mensenleven in zichzelf waardevol is. Het begrip noodsituatie in de huidige abortuswet moet worden aangescherpt.

Dat betoogt de liberale publiciste Charlotte Lockefeer-Maas in de editie van het Liberaal Reveil die woensdag verscheen. Lockefeer is eindredacteur van dit blad dat wordt uitgegeven door de Prof. Mr. B. M. TeldersStichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD.

Het moet liberalen volgens Lockefeer te denken geven dat het gros van de abortussen in Nederland wordt uitgevoerd vanwege sociaal-economische redenen. „Het afbreken van een zwangerschap is nu eenmaal het doden van een levend mensenleven”, stelt de redacteur.

Het pro-abortusargument dat het bij een zwangerschapsafbreking primair of alleen gaat om de vrouw zelf, noemt Lockefeer niet houdbaar. „Ontegenzeggelijk wordt schade aan een ander mensenleven toegebracht, en wel in de meest extreme mate dat het andere leven tot een einde komt.”

Ook abortus na een verkrachting valt volgens Lockefeer niet uitsluitend te rechtvaardigen met verwijzing naar de zelfbeschikking van de vrouw. „De vraag die beantwoord moet worden, is: Hoe rechtvaardigt het ene kwaad (de misdaad van de verkrachting) het andere kwaad (het beëindigen van een hieraan onschuldig mensenleven?).”

Liberalen die in hun politieke denken uitgaan van het individu kunnen volgens Lockefeer niet anders dan erkennen dat nieuw leven begint bij de conceptie. „Het kleinste embryo is in zichzelf al waardevol en niet pas na 24 weken, of als het individu als een autonoom wezen kan worden beschouwd”, betoogt zij in het Liberaal Reveil. Dat Nederland toestaat dat een kinderleven in de meest kwetsbare fase overgeleverd is aan de wil van de moeder „en de toevallige omstandigheden waarin zij verkeert”, noemt zij „een ongemakkelijke waarheid.”

Als de gezondheid van de baby en/of de moeder op het spel staat, is kiezen voor abortus na een persoonlijke afweging van de betrokkenen gerechtvaardigd, stelt Lockefeer. De huidige abortuswet gaat volgens haar echter veel verder dan het wettelijk regelen van dergelijke uitzonderingssituaties. Zij pleit ervoor het begrip „noodsituatie” in de huidige abortuswet veel strikter af te bakenen, „opdat het recht op leven en de waarde van elk mensenleven, ook dat jonger dan 24 weken, erkend en gerespecteerd wordt.”