In zeker zeven gemeenten vrouwen op SGP-kandidatenlijst

Ligthart. beeld via Facebook
4

In ten minste zeven gemeenten staan bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart vrouwen op SGP-lijsten. Het betreft naast Vlissingen ook Amersfoort, Sliedrecht, Zoetermeer, Nissewaard, Zeist en Amsterdam. Behalve in Vlissingen en Amsterdam staat nergens een vrouw op een verkiesbare plaats.

Dat in Vlissingen, de gemeente met Lilian Janse als het enige vrouwelijke SGP-raadslid tot dusver, opnieuw vier vrouwen op de kandidatenlijst staan, was al bekend. Onderzoek door het Reformatorisch Dagblad leert dat dit ook het geval is in Amersfoort, waar op plek drie op de lijst de naam prijkt van Janneke Pekaar-Westerink. Verder kent de SGP/CU-kandidatenlijst van Sliedrecht op plaats dertien een SGP-vrouw, te weten Joanne Ligthart-de Bruin. Ook de SGP-afdeling te Zoetermeer plaatste twee vrouwen op de gecombineerde CU/SGP-lijst, namelijk Esther Velzen op plek twaalf en Henne van der Slik-Bregman op plek achttien. Van der Slik werd vier jaar geleden door de Zoetermeerse SGP ook al gekandideerd.

Vrouw lijsttrekker bij SGP Amsterdam

Bovendien staat op de CU/SGP-kandidatenlijst voor de gemeente Nissewaard een SGP-vrouw op plaats twaalf, te weten Jacolien Saarloos uit Abbenbroek. In de gemeente Zeist staat op de gecombineerde CU/SGP-lijst een SGP-vrouw op plaats acht, te weten Joëlle van Doleweerd-Verolme. In de gemeente Amsterdam wordt de SGP-lijst zelfs aangevoerd door een vrouw. Daar staat op nummer één de 24-jarige Paula Schot. Al met al staan er tot nu toe, behalve in Vlissingen en Amsterdam, nergens SGP-vrouwen op verkiesbare plaatsen. In Amersfoort, waar de derde plek is vergeven aan een vrouw, is het nog onzeker of de partij überhaupt een zetel zal halen.

Verlegenheidsoplossing

Voorzitter Peter Hoogendoorn van de SGP-kiesvereniging Sliedrecht noemt de kandidatuur van Joanne Ligthart de uitkomst van een optelsom van praktische argumenten en een verlegenheidsoplossing. „Het viel niet mee om goede mensen te vinden en haar juridische inbreng is zeer welkom. De constructie die ons voor ogen staat, is bovendien dat ze burgerraadslid kan worden, maar niet in de gemeenteraad komt”, voegt hij eraan toe. „Dat is in goede harmonie met haar afgestemd.”

Als burgerraadslid kan Ligthart zich intensiever met het fractiewerk bemoeien en de SGP Sliedrecht hoeft zo geen principiële discussie over wel of geen vrouwelijke raadsleden te voeren, zegt Hoogendoorn. „We zetten dus maar een kleine stap.”

In Amersfoort doet de SGP dit jaar weer een gooi naar een raadszetel, nadat de partij er in 2002 uit de raad verdween. Kiesverenigingsvoorzitter Sieger van Looijengoed: „We hebben gezocht naar een lijst die behalve van een goede kwaliteit ook divers was. Vandaar de kandidatuur van Janneke Pekaar.”

Van gevoeligheden rond vrouwelijke raadsleden is bij de SGP Amersfoort geen sprake meer, zegt Van Looijengoed. „De lijst heeft geen vragen opgeroepen, de leden hebben er unaniem mee ingestemd. Wel hebben er drie andere vrouwen bedankt voor een plek, omdat ze voldoende prioriteit wilden kunnen geven aan hun taken in het gezin. In die opstelling herkennen we ons uiteraard.”

Beginselprogramma

In maart 2013 nam de landelijke SGP in haar algemeen reglement op dat de partij bij het samenstellen van kieslijsten het geslacht van de kandidaten geen rol mag laten spelen. De partij deed dit onder druk van de rechterlijke macht. De Hoge Raad sprak namelijk in 2010 uit dat de SGP in strijd handelde met het VN-Vrouwenverdrag door vrouwen van kandidatenlijsten te weren. Ook eiste de Hoge Raad van de Nederlandse staat „effectieve maatregelen” tegen de SGP.

De partij wijzigde daarom in 2013 haar reglement. In het beginselprogramma van de SGP staat echter nog altijd „dat het regeerambt de vrouw niet toekomt.”