Minister Kamp waarschuwt voor groei melkveestapel

beeld ANP, Koen Suyk

Minister Kamp van Economische Zaken maakt zich zorgen over het feit dat het aantal melkkoeien na maanden van daling in september weer is gegroeid. Als dat niet stopt, dreigt de zogeheten derogatie in gevaar te komen.

Dat blijkt uit een brief die Kamp woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De brief geeft een tussenstand van het zogeheten fosfaatreductieplan.

De derogatie is een ontheffing van Brussel die Nederlandse boeren toestaat meer mest op hun land uit te rijden dan de Europese nitraatrichtlijn voorschrijft. Voorwaarde is dat de totale mestproductie in Nederland onder de 172,9 miljoen kilo fosfaat blijft. Vorig jaar werd dat plafond met 8,2 miljoen kilo overschreden, reden voor de sector en het ministerie om in te grijpen.

Het fosfaatreductieplan concentreert zich op drie maatregelen: verlaging van het fosforgehalte in veevoer, een zogeheten stoppersregeling voor boeren die hun bedrijf willen beëindigen en verkleining van de melkveestapel. Uit de tussenstand blijkt dat die alle drie effect sorteren. De fosfaatproductie is tot 1 oktober met 9,2 miljoen kilo is verminderd. In september kwamen er echter weer 10.000 koeien bij. „Dit baart mij zorgen”, aldus de minister.

Deze week riep ook FrieslandCampina zijn leden ertoe op hun veestapel niet opnieuw uit te breiden. Onderzoek van de zuivelreus wijst uit dat veel boeren van plan zijn dat volgend jaar te doen. Ze moeten dan fosfaatrechten aankopen, die in 2018 worden ingevoerd. De belangstelling is volgens het zuivelbedrijf „vele malen” groter dan het verwachte aanbod.