Europarlement zet deur voor pulsvisserij op een kier

beeld RD

De visserijcommissie van het Europees Parlement heeft dinsdag de deur voor een definitieve toelating van de visserij met de pulstechniek (elektrisch vissen) op een kier gezet. De commissie nam een voorstel aan om te gaan overleggen over toelating van de puls zodra er wetenschappelijk bewijs is dat deze innovatieve techniek niet schadelijker is voor het zeebodemleven dan de traditionele boomkorvisserij.

Elektrisch vissen is in principe verboden maar 84 Nederlandse kotters hebben een tijdelijke ontheffing om er toch mee te werken.

Terwijl de stemmingen in de commissie nog aan de gang waren, maakte secretaris Geert Meun van de organisatie van kottervissers VisNed het nieuws via sociale media bekend. Vissers op zee reageerden opgetogen. Volgens Meun is de race echter nog niet gelopen. „Er kunnen altijd nog allerlei vragen gesteld worden. Toch hebben wij er alle vertrouwen in dat de antwoorden op die vragen positief zijn. Er wordt immers heel veel onderzoek gedaan en dat onderzoek ziet er positief uit.”

Een Frans amendement om het aantal schepen dat met pulstuig vist na 2019 te beperken tot 5 procent van de vloot, kreeg in de commissie geen meerderheid.

Het compromis waar de commissie mee instemde was opgesteld door de Spaanse rapporteur Mato, met inbreng van de Nederlandse schaduwrapporteur Van Dalen (ChristenUnie-SGP). Mato vroeg ook mandaat om direct de onderhandelingen met de lidstaten en de Europese Commissie, de zogeheten trilogen, te starten. Dat voorstel kreeg echter geen meerderheid.

Dit betekent dat alsnog het voltallige Europees Parlement zich gaat buigen over het pakket maatregelen waar de (voorwaardelijke) toelating van de pulsvisserij onderdeel van is. Dat gebeurt naar verwachting begin 2018.

Volgens Van Dalen is een plenaire behandeling door het parlement een extra hobbel voor de puls: „Veel parlementariërs hebben geen verstand van visserij en zullen de lijn van hun fractie volgen. De eerste slag om de pulskorvisserij is gewonnen, maar het blijft nog even spannend.”

Volgens Pim Visser, directeur van VisNed, komt het nu op lobbyen aan. „We moeten aan de bak want de tegenstanders ruiken hun kans.”

Vooral Frankrijk is fel gekant tegen de pulstechniek. Dat land wist in mei in de Europese Raad van visserijministers te voorkomen dat puls –op voorstel van de Europese Commissie– permanent zou worden toegelaten. De Fransen plaatsen vraagtekens bij de effecten van pulsvissen op de fauna in de zee. Volgens Van Dalen zijn de Franse vissers echter vooral beducht voor concurrentie van de Nederlanders.

Als ook het voltallige Europees Parlement met het pakket instemt, gaan de trilogen van start. Pas als de drie betrokken partijen het eens zijn, worden de maatregelen van kracht. VisNed verwacht dat er pas na de zomer van 2018 definitieve duidelijkheid komt.

Minister Schouten (Landbouw) laat weten blij te zijn met de uitkomst van de stemming in het Europees Parlement. „Logisch ook, gezien alle voordelen van de pulsvisserij: veel minder bodemberoering, minder ongewenste bijvangst en een halvering van het brandstofverbruik van de kotters.”

Volgens de bewindsvrouw is met de stemming een belangrijke horde genomen. „Onze inzet blijft dat de pulsvisserij –een Nederlandse innovatie– in 2020 breed wordt toegestaan.”

In dat jaar zijn de resultaten van nog lopende onderzoeken naar de effecten van de pulsvisserij op natuur en milieu beschikbaar. „Pulsvisserij is de toekomst. De Nederlandse vloot kan ook bij de verdere besluitvorming rekenen op mijn steun”, aldus de minister.

Europarlementariër Schreijer (CDA), die evenals Van Dalen lid is van de visserijcommissie, is gematigd positief over de uitkomst van de stemming dinsdag. „Dit is een gunstige dag voor de Nederlandse vissers én voor milieu, klimaat en innovatie in de Noordzee. De pulstechniek is nauwkeurig onderzocht en verdient ons vertrouwen.”

Zij betreurt het dat rapporteur Mato niet onmiddelijk met de visserijministers kan gaan onderhandelen. „Bij plenaire stemmingen voorafgaand aan de onderhandelingen bestaat het risico van beïnvloeding van het stemresultaat door nodeloos protectionisme en radicaal activisme tegen dit soort innovatieve technieken. We zullen in Straatsburg opnieuw alle zeilen bij moeten zetten om te voorkomen dat de pulsvisserij daar alsnog bakzeil haalt.”