Vlissingers vrezen voor bebouwing in Nollebos

beeld Van Scheyen Fotografie

Vlissingers zijn verknocht aan hun Nollebos, een 44 hectare groot stadspark onderaan de duinen. Er zijn plannen voor bebouwing van het groene gebied. Landschapsarchitect Bosch Slabbers nam zestig inwoners woensdag mee op een wandeling door het bos. „De nieuwbouw moet het park wel een meerwaarde geven.”

Toen B en W een paar jaar terug aankondigden dat recreatieconcern Ecoparks plannen had om in het bos 240 vakantiehuisjes te bouwen, stak een storm van protest op. Boze inwoners verzamelden achtduizend handtekeningen.

De gemeenteraad schoot de ingrijpende plannen in december 2017 af. Maar dat er gebouwd gaat worden, staat vast, zij het nu op bescheidener schaal. De nieuwbouw verrijst op of rond de plek waar twee bedrijven in het bos zitten: een uitspanning en een sauna, beide flink gedateerd.

De raad heeft in het Nollebos twee zogenaamde zoekgebieden aangewezen. Alleen daar mag gebouwd worden. Inwoners mogen meepraten in werksessies. Woensdag had landschapsarchitect Bosch Slabbers in het kader van het inspraakproces een bijna drie uur durende wandeling door het gebied uitgestippeld.

Bosch Slabbers maakt een „integraal streefbeeld” , een visie waarin bebouwing zo goed mogelijk kan worden afgestemd op de landschappelijke waarde van het Nollebos; „waarin met andere woorden natuur en steen elkaar onderling versterken”, vertelde Jan van Minnebruggen van Bosch Slabbers. Hij moest zich regelmatig verweren tegen kritiek van wandelaars. Ook al zijn de 240 huisjes nu van de baan, de vrees dat het Nollebos alsnog gaat wijken voor een soort toeristische kermis zit diep.

Van Minnebruggen benadrukte dat het uitsluitend zijn taak is te kijken naar een goede inpassing van bebouwing in het groen. „Over hoe de bouw er zelf gaat uitzien heb ik niks te zeggen.” Wel pleitte hij voor een natuurlijker verbinding tussen de boulevard en het Nollebos, zodat toeristen daar gemakkelijker kunnen geraken. Een vrouw wierp tegen dat Vlissingers dat juist helemaal niet willen: „Alleen Vlissingers joggen er nu en laten er hun hond uit. Laat dat alsjeblieft zo blijven. Het Nollebos moet van en voor de Vlissingers blijven.”

Wethouder Rens Reijnierse (50PLUS), die ook meeliep, vond het jammer dat er „veel vooringenomenheid” was onder de wandelaars. „Er ligt nog helemaal niets vast.”

Een van de zoekgebieden bleek door actievoerders te zijn afgezet met roodwit lint, om aanschouwelijk te maken wat het ruimtebeslag zal zijn van nieuwbouw rond de huidige sauna. „We moeten ook kijken hoe de bebouwing zo goed mogelijk aan het zicht kan worden onttrokken”, vond Van Minnebruggen.

Eerder hield de groep halt bij lager gelegen drassige gebiedjes tussen paadjes en weelderig riet. Daar, zo vlak bij zee, gedijen zilte groenten als zeekraal en zeeaster. „In de zomer ziet het hier helemaal paars van de zeeasters”, vertelde een deelnemer.