Lesprogramma voor Slob slechts „vertrekpunt”

Minister Slob. beeld ANP

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs heeft grote waardering voor de suggesties die leraren en schoolleiders doen voor een nieuw lesprogramma, maar hij zal de voorstellen niet een-op-een overnemen.

De uitgewerkte voorstellen vormen slechts „een vertrekpunt”, zo benadrukte de bewindsman donderdagmiddag in Den Haag tijdens de presentatie van het lesprogramma door de adviescommissie Curriculum.nu.

De minister gaat de voorstellen nu bestuderen en hij wil half november een brief naar de Tweede Kamer sturen met daarin zijn reactie.

Hij hoopt dat de Tweede Kamer er nog voor het kerstreces over kan debatteren.

Als de Kamer akkoord gaat, geeft de bewindsman de opdracht aan het expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO om te komen tot nieuwe, concrete onderwijsdoelen voor het basis- en voortgezet onderwijs.

Daarna zal de Tweede Kamer weer een debat wensen, zo is de verwachting. Daarna kunnen de scholen ermee aan de slag.

Minister Slob deelt de conclusie van Curriculum.nu dat het lesprogramma nu te vol, te versnipperd en deels verouderd is. De laatste grote herziening van de onderwijsdoelen vond dertien jaar geleden plaats.

De verwachting is dat de Tweede Kamer zal aandringen op het concreter maken van de onderwijsdoelen. Zo pleiten de coalitiepartijen onder meer voor het aanleren van het Wilhelmus aan alle scholieren.

De linkse partijen vinden dat scholen meer aandacht moeten besteden aan respect voor diverse seksuele voorkeuren. Over deze gevoelige kwesties doen de leerkrachten geen harde voorstellen in hun plannen.

Ze benadrukten donderdag dat scholen ruimte moeten hebben om bij gevoelige thema’s een eigen invulling te kunnen geven.

Bovenbouw

Slob beloofde dat hij bij de nadere uitwerking van de plannen het onderwijsveld opnieuw zal betrekken.

Curriculum.nu gaat nog door met de ontwikkeling van een nieuw lesprogramma voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Dat onderdeel ontbreekt nog in de plannen die donderdag zijn gepresenteerd. De tijd was daarvoor te kort.