Kerk overweegt actie om corona

Kerk en corona
Tijdens het hoogtepunt van de uitbraak van het coronavirus in China, vertolkte een lerares in het land haar gevoelens in een schets. Ze werd daarbij geïnspireerd door Psalm 31:21-22. Vertaald naar de Chinese Bijbel: „De Heere zij geloofd, want Hij heeft Zijn eeuwige liefde wonderlijk aan mij getoond, toen ik in een belegerde stad was. In mijn nood zei ik: „Ik ben afgesneden van Uw aangezicht.” Maar U hoorde het geluid van mijn smeekbedes om genade, toen ik tot U riep om hulp.” bron chinasource.org

Italiaanse kerken gelasten diensten af op verzoek van de overheid. In Duitsland geven kerken advies over een aangepaste avondmaalsviering. Wat gebeurt er in Nederland?

Bij het kerkelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk kwamen bezorgde telefoontjes van plaatselijke gemeenten binnen. Bijvoorbeeld omdat gemeenteleden in een risicogebied waren geweest. De gemeenten kregen het advies om contact op te nemen met de regionale GGD en hun advies te volgen, zegt synodescriba ds. L. W. Ch. Ruijgrok.

Of bijeenkomsten en kerkdiensten en de bediening van het heilig avondmaal kunnen doorgaan, is aan het oordeel van kerkenraden, staat op de website van het kerkverband. De situatie verschilt regionaal. Ds. Ruijgrok: „Laten we niet vergeten dat ook in de oudtestamentische wetgeving soms drastische maatregelen worden voorgeschreven om verspreiding van besmettelijke ziekten als melaatsheid te voorkomen.”

Het kerkelijk bureau van de Gereformeerde Gemeenten onderneemt nog niet direct actie. „Als het RIVM reden ziet voor maatregelen, zullen we opnieuw overwegen of we een advies geven aan gemeenten”, reageert directeur Bart Drost. „Ook houden we contact met andere kerkgenootschappen over hun aanpak.” Vragen van plaatselijke gemeenten had hij vrijdagmiddag nog niet gehad.

2020-02-27-BIN1-langbroich-7-FC_webMargriet Bayense verwoed op zoek naar zeeppompjes in Kerkrade

Dat is wel het geval bij de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. „Die gaan vooral over avondmaal vieren of handen schudden”, zegt woordvoerder Marloes Nouwens-Keller.

Vrijdag zette de PKN een „vrijblijvend advies” online. Daarin wordt de optie genoemd om handen geven voorlopig achterwege te laten of te zorgen voor desinfecterende gel. Met het bezoekwerk hoeft de kerk niet anders om te gaan dan bij een gewone griep, staat op de site. Contact met eventuele coronapatiënten kan het beste beperkt blijven tot de telefoon. „Wordt de ziekte erger en is pastorale zorg noodzakelijk, dan is overleg met de behandelend arts de juiste weg.”

In de richtlijn wordt de optie genoemd om bij het avondmaal losse bekertjes te gebruiken. „Het is aan de kerkenraad de afweging te maken in hoeverre men het zoveel mogelijk voorkomen van besmettingsgevaar wil laten prevaleren boven bijvoorbeeld de wijze waarop men gewend is het avondmaal te vieren.” In de Christelijke Gereformeerde Kerken maken plaatselijke gemeenten eigen keuzes over eventuele maatregelen, zegt synodepreses ds. J. G. Schenau. Dat was ook het geval rond de dreiging van de Mexicaanse griep in 2009, herinnert hij zich. „In Goes, waar ik destijds predikant was, hebben we toen overwogen om bij het avondmaal uit aparte bekertjes te drinken. We besloten dat niet te doen, omdat de kans op besmetting klein bleek. Dat vonden we toen niet opwegen tegen de waarde van het drinken uit dezelfde beker.”

ANP-377644401Zorg voor een goed afweersysteem

De GGD Amsterdam raadde kerken destijds af om het avondmaal of de eucharistie te vieren met één beker waar meerdere personen uit drinken. Dat zou niet hygiënisch zijn omdat via speeksel virussen verspreid worden.

Net als in de CGK nemen ook in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt plaatselijke kerken het initiatief, stelt woordvoerder ds. Melle Oosterhuis. Een landelijk protocol hebben de gereformeerd-vrijgemaakten niet.

Collectezak doorgeven?

Denk na over wat wijsheid is, adviseert Daniëlle Woestenberg van Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. „Is het gebruikelijk dat een collectezak de hele kerk doorgaat? Dan is het misschien beter om bij de uitgang te collecteren.”

bron foto: ChinaSource