„EO verloochent christelijke identiteit”

Een groep verontrusten, verenigd in het platform EO Duidelijk, heeft stevige kritiek op de koers van de EO. „De afwijkingen van de grondslag zijn stelselmatig.” De omroep weerspreekt de kritiek. beeld RD, Henk Visscher
2

Het voortbestaan van de Evangelische Omroep (EO) als positief-christelijke organisatie is „direct en acuut” in gevaar. „De afwijkingen van de grondslag zijn stelselmatig.” Dat stelde een groep van verontrusten, verenigd in het platform EO Duidelijk, maandag in een verklaring. De bekritiseerde omroep stelt echter dat „de grondslag en statuten van de EO onveranderd zijn en blijven.”

Tot EO Duidelijk behoren onder anderen theoloog prof. dr. Henk van den Belt en dr. Marten Visser, directeur van zendingsorganisatie GlobalRize.

EO Duidelijk zei maandag „verdrietig” te zijn over de uitkomst van een extra ledenvergadering in juli. „Daarin hebben wij de ledenraad gevraagd in te stemmen met twee uitspraken: dat geen enkel EO-programma in strijd mag zijn met de grondslag; en dat alle medewerkers met een vast contract de grondslag van de EO moeten onderschrijven. De ledenraad heeft dit, op advies van EO-directeur Arjan Lock, met driekwart meerderheid verworpen. Lock en de ledenraad hebben nu dus uitgesproken zich niet aan de statuten gebonden te achten. In plaats daarvan werd er steun uitgesproken voor de alternatieve uitspraken dat alle EO-programma’s de missie moeten dienen, en dat „in principe” alle medewerkers met een vast contract de grondslag van de EO moeten onderschrijven.”

Ingrijpend

De EO-ledenraad „laat in meerderheid deze ingrijpende wijziging in identiteit gebeuren”, stelt EO Duidelijk. Dat betekent „een verloochening van wat de EO vijftig jaar lang is geweest. Wij zijn er diep van overtuigd dat een bron die uit dezelfde ader zoet en bitter water op laat wellen, niet tot zegen van Nederland kan zijn.”

In april dit jaar hebben tien leden van de ledenraad zich uitgesproken tegen het door Lock gevoerde beleid en het toezicht daarop door de raad van toezicht, schrijft EO Duidelijk.

De ledenraad van de EO bestaat uit 67 leden en komt doorgaans drie keer per jaar bijeen. De leden, zo schrijft de EO op zijn site, „vormen een afspiegeling van de kerkelijke kaart.”

Vier sympathisanten van EO Duidelijk werden vorig jaar mei gekozen in de ledenraad. Het gaat om prof. Van den Belt, dr. Visser, M. van Heijningen en R. Reedeker.

Belangrijk

EO Duidelijk wijst erop dat de komende tijd de kandidaatstelling plaatsvindt voor de helft van de zetels in de ledenraad. „Wij hopen dat de nieuwe leden zich hard willen maken voor een duidelijke EO, waar geen plaats is voor programma’s met een boodschap die ingaan tegen Gods Woord”, zo schrijven de verontrusten. De verklaring is ondertekend door prof. Van den Belt, dr. Visser, Femke Muis uit Elburg, André van Putten uit Kampen, Rens Reedeker uit Veenendaal en Kees van Velzen uit Blaricum.

De EO stelt desgevraagd in een reactie: „De grondslag en statuten van de EO zijn en blijven onveranderd. Er is tijdens de laatste ledenraadsvergadering uitvoerig gesproken over hoe we missionaire omroep willen zijn en blijven binnen de publieke omroep. Daarbij ging het ook over de programma’s die we maken om de protestantse kerken een stem te geven en over de mensen die bij de EO werken. De uitkomst van de stemmingen is glashelder: De ledenraad steunt het EO-bestuur van harte om missionaire omroep te zijn binnen het publiek bestel en heeft in grote meerderheid het vertrouwen uitgesproken over de manier waarop invulling wordt gegeven aan de EO-missie.”

Vertrouwen

Als ledenraad, raad van toezicht en raad van bestuur hebben we afgesproken om in vertrouwen en beslotenheid vergaderingen te beleggen, stelt de EO. „Dat is een goed gebruik en een zaak van vertrouwen. Dat betekent ook dat tijdens vergaderingen ruimte bestaat voor allerhande meningen. Tijdens de laatste ledenraadsvergadering was dit niet anders. Dat een aantal leden het moeilijk vindt om zich neer te leggen bij de uitkomst van stemming is jammer. De koninklijke weg is daarover het gesprek in de ledenraad te voeren en daar nodigen we die leden opnieuw van harte toe uit.”

Dr. ir. Jan van der Graaf, oud-algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk, voerde de afgelopen twee jaar namens de Appelgroep Beleid EO enkele gesprekken met de EO-directie. Daarin uitte hij samen met andere geestverwanten onder meer zijn zorg over samenwerking met de IKON. De verklaring van EO Duidelijk doet bij Van der Graaf vragen rijzen over de EO. „Is het zo dat medewerkers slechts gebonden worden aan de missie van de EO en niet aan de grondslag? Naar mijn idee wordt de missie vooral bepaald door de directie en een groepje daaromheen. Ik vraag me af: Is die missie nog wel in overeenstemming met de EO-statuten?”