Vallen PVV-raadsleden mee of tegen? Alle reacties CU en SGP op een rij

Wilders in 2018 in Rotterdam bij een demonstratie tegen het beleid van het kabinet-Rutte. Beeld ANP, Robin Utrecht
5

Valt de PVV lokaal mee of tegen? Die vraag legde het Reformatorisch Dagblad voor aan CU- en SGP-raadsleden in 22 gemeenten waar ook de PVV sinds een halfjaar in de raad is vertegenwoordigd. Hieronder staan alle reacties, in alfabetische volgorde op plaatsnaam. Met zo nodig een weerwoord van de PVV, die overal in de oppositie zit.

ACHTKARSPELEN

Fractievoorzitter Toos van der Vaart-Kralt van de ChristenUnie (3 van de 21 zetels, collegepartij) in Achtkarspelen over PVV (1 zetel):

„Of de PVV mij meevalt of tegenvalt is moeilijk te zeggen. Misschien is de PVV in Achtkarspelen wel meegevallen. Ik sta er min of meer neutraal in. De leider van de PVV-eenmansfractie in de raad, Harrie Graansma, is een sympathieke man. Hij is fatsoenlijk, maar wel breedsprakig. Onder meer op het gebied van duurzaamheid lopen onze meningen uiteen. Hij denkt dat het met de klimaatverandering wel meevalt. Ik sta wat dat betreft lijnrecht tegenover hem.”

GeertVPDEFRGBRD-onderzoek: Hoe CU’ers en SGP’ers denken over PVV-collega’s

REACTIE PVV ACHTKARSPELEN

Fractievoorzitter Harrie Graansma van de PVV in Achtkarspelen:

„Ik ben het niet eens met de kritiek van CU-raadslid Van der Vaart. Wij zeggen: de invloed die de mens heeft op eventuele klimaatverandering is zeer beperkt. De huidige energietransitie kan die eventuele verandering niet wezenlijk beïnvloeden. Het is zeer beperkt wat we met zon en wind kunnen opwekken. Die energietransitie kost ons echter wel honderden miljarden euro’s.”

ALMELO

Fractievoorzitter Wouter Teeuw van de ChristenUnie in Almelo (2 van de 35 zetels, collegepartij) over PVV (3 zetels):

„De PVV in Almelo is me over het algemeen meegevallen. De raadsleden lezen de stukken, doen gedegen hun werk. Wel hebben ze een hoop uiterlijk vertoon. En ze komen te pas en te onpas met hun anti-islamstandpunten op de proppen. De PVV is populistisch. Maar ik ken wel meer populisten in de raad van Almelo. Er zijn saaiere gemeenteraden in Nederland.”

REACTIE PVV ALMELO

Fractievoorzitter Sebastiaan Stöteler van de PVV in Almelo:

„Het verbaast me dat ons wordt verweten dat we te pas en te onpas ons anti-islamstandpunt verkondigen. In de gemeenteraad van Almelo heb ik onze visie op dat punt namelijk één keer ter sprake gebracht. En dat gedurende anderhalve minuut, tijdens het debat over het coalitie-akkoord. Ik gaf aan dat daarin niets te vinden is over de kwalijke kanten van de islam. Zoals te doen gebruikelijk sluiten politieke gremia in Nederland de ogen voor de gevaren van de islam. Of de PVV populistisch is? Wat is dat precies? Stel dat met populisme wordt bedoeld: in een botsing tussen overheid en burger kiest een politieke partij de kant van de burger. Op dát populisme ben ik trots.”

ALMERE

Fractievoorzitter Hans van Dijk van de ChristenUnie (2 van de 45 zetels, collegepartij) in Almere over de PVV (6 zetels):

„Of de PVV me deze raadsperiode mee of tegenvalt? Ik vind dat een moeilijke keuze. De PVV is al sinds 2010 in Almere actief. Ook nu voldoet ze aan ons verwachtingspatroon. Op het gebied van bijvoorbeeld de jeugdhulp hebben de CU en de PVV best raakvlakken. We willen op goede wijze zorg verlenen aan onze medemensen.

Ik denk niet dat de PVV een constructieve bestuurderspartij is. Veel van wat de PVV-raadsleden doen, is voor de bühne. Als er in Almere een veiligheidsvraagstuk speelt, wijst de PVV naar de in haar ogen te grote toestroom van asielzoekers. Maar een stad van meer dan 200.000 inwoners heeft nu eenmaal stadse problemen. Ook op het gebied van veiligheid. En die problemen hebben lang niet altijd te maken met onze immigranten.”

REACTIE PVV ALMERE

Fractievoorzitter Toon van Dijk van de PVV in Almere:

„Als de CU beweert dat wij geen constructieve bestuurderspartij zijn, is dat giswerk. Wij zijn zeer wel in staat om een stabiele collegepartner te zijn. Het klopt dat wij het op menig vlak goed met de CU kunnen vinden. Wel verschillen we in onze kijk op de toestroom van gelukszoekers en de consequenties daarvan.

Als de CU ons verwijt dat we voor de bühne bezig zijn, is dat onzin. Het is iets te makkelijk om andermans politiek af te doen als ”bezig zijn voor de bühne” als die politiek niet in jouw agenda past. We bedrijven op dezelfde manier politiek als de CU. De ChristenUnie belicht thema’s die voor haar achterban van belang zijn. Wij doen dat ook. Zo heb ik pas nog kritiek geuit op een meneer die actief is onder moslimjongeren. Die man praatte op tv vrouwenbesnijdenis min of meer goed.”

ARNHEM

Fractievoorzitter Daniël Becker van de ChristenUnie in Arnhem (2 van de 39 zetels, oppositiepartij) over de PVV (2 zetels):

„De PVV in de raad van Arnhem is mij tegengevallen. Fractievoorzitter Coen Verheij is weliswaar een aimabele man, maar de fractie slaagt er niet in haar controlerende taken goed uit te voeren. In de Arnhemse raad voert de PVV niet vaak het woord. Over zaken zoals mobiliteit of maatschappelijke ondersteuning van kwetsbaren hoor ik de PVV niet. De PVV is vooral een one-issuepartij die zich vooral laat horen over één onderwerp.

Tekenend was een discussie tussen de PVV en de fractie DENK-Verenigd Arnhem over een Turks festival. De PVV, bijgevallen door de SP, beweerde ferm dat de rechts-extremistische Turkse groepering Grijze Wolven betrokken was bij de organisatie van dat Turkse festival. Maar DENK-Verenigd Arnhem ging juist fel tegen de PVV in. Gevolg was een moddergevecht. Uiteindelijk was voor niemand meer duidelijk wat er nou precies gaande was.

Ja, dat onlangs zeven uit Arnhem afkomstige moslimmannen zijn gearresteerd omdat ze een grote terreuraanslag zouden voorbereiden, speelt de PVV hier in de kaart. Maar je bestrijdt radicalisme niet door de Koran te verbieden of moskeeën te sluiten, zoals de PVV wil.”

REACTIE PVV ARNHEM

Fractievoorzitter Coen Verheij van de PVV in Arnhem:

„Het moddergooien in de kwestie rond het Turkse festival kwam niet van onze kant. Met name DENK-Verenigd Arnhem ging er met gestrekt been in. Wij blijven bij de feiten. Wij hebben aangetoond dat mensen uit de organisatie van het Turkse festival sympathie hebben voor de Grijze Wolven.

Wat betreft de kritiek van de CU dat wij er niet in slagen onze controlerende taken goed uit te voeren: prijs de dag niet voordat het avond is. We zijn nieuw in de raad, we zijn aan het warmdraaien. Nu nog werken we vooral op de achtergrond. Om zo goed mogelijke volksvertegenwoordigers te worden. Maar we willen meer op de voorgrond treden. Geniet nog even van de rust. We komen eraan.”

DELFZIJL

Fractievoorzitter Cor Buffinga van de ChristenUnie in Delfzijl (3 van de 19 zetels, collegepartij) over de PVV (1 zetel):

„De PVV in de gemeenteraad van Delfzijl is me meegevallen. Emil Smeding, tot voor kort PVV-raadslid, was terughoudend in zijn optreden in de raad. Hij keek de kat uit de boom. Het was niet iemand die meteen fel van leer trok. Op belangrijke dossiers sprak hij gematigd en sloeg hij een reële toon aan. Denk aan zaken zoals veranderingen in het sociaal domein. Of een project rond het opkrikken van het centrum van Delfzijl.

Smeding stapte vorige maand op toen hij over een brand in het asielzoekerscentrum in Ter Apel schreef: „Blussen met benzine!” Ik beschouw die uitspraak van de PVV’er als een uitglijder. Wat hij zei, was niet goed en niet handig. Smeding zal na alle ophef gedacht hebben: Ik trek mijn consequenties, dit valt niet meer te repareren.”

REACTIE PVV DELFZIJL

Voormalig fractievoorzitter Emil Smeding van de PVV in Delfzijl:

„Ik ben geen wild persoon. Mijn opmerking op Facebook „Blussen met benzine” na de brand in het asielzoekerscentrum in Ter Apel in september was humoristisch bedoeld. Een vergelijking: Stel dat iemand met een soldeerboutje een printplaatje wil repareren. En dat dat maar niet lukt. Dan zou iemand kunnen zeggen: Pak dan een grote hamer. Zo moet je mijn opmerking over het azc zien.

De brandstichter in het azc had al meerdere keren brand gesticht. Hij bracht niet alleen zichzelf, maar ook anderen in gevaar. De één snapte mijn humor, de ander werd boos. Er kwam zo veel over me heen. Daarom ben ik opgestapt als PVV-raadslid. Ik wilde niet dat mijn drie dochters in deze zaak zouden worden betrokken.

In de raad van Delfzijl zitten lieve mensen. Ik wilde namens de PVV opkomen voor Delfzijl. Ik gun iedereen een dak boven zijn hoofd en een fatsoenlijk bord eten. Of mensen nou zwart, wit of groen zijn. Er zijn mensen die ergere uitspraken doen dan ik en die lopen zo de Tweede Kamer in. Denk aan de VVD’er die kwetsende opmerkingen maakte over iemand die voor de trein was gesprongen.” Smeding doelt op het recent aangetreden VVD-Kamerlid Thierry Aartsen.

DEN HAAG

Fractievoorzitter (CU’er) Pieter Grinwis van de CU-SGP (1 van de 45 zetels, oppositiepartij) in Den Haag over de PVV (2 zetels):

„De huidige, tweekoppige PVV-fractie in Den Haag heeft absoluut een volwaardige stem in de gemeenteraad. De partij valt me mee. De raadsleden slagen er goed in te verwoorden waar hun grote leider Wilders voor staat. Een onvervalst PVV-geluid. Iemand als het Haagse PVV-raadslid Karen Gerbrands, ook Kamerlid voor de PVV, is een door de wol geverfd politica. De PVV had in 2014 nog 7 zetels in de Haagse raad, nu nog maar 2.

Ik heb momenteel geen reden negatief te doen over de Haagse PVV-fractie, al denk ik politiek anders dan de PVV. Met de suïcide onlangs van het Haagse PVV-raadslid Willie Dille heeft de Haagse raad een trieste zomer achter de rug.

De grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezen in maart was Groep de Mos/Hart voor Den Haag (Richard de Mos is voormalig PVV-Kamerlid, JV). Politici van die partij sjouwden door de stad, gingen het gesprek met burgers aan. Dat heeft Groep de Mos/Hart voor Den Haag geen windeieren gelegd. Je ziet nu dat PVV’ers ook de straat op gaan.”

DEN HELDER

Fractievoorzitter Hans van Donkelaar van de ChristenUnie (2 van de 31 zetels, collegepartij) in Den Helder over de PVV (3 zetels):

„Of de PVV mij in Den Helder is meegevallen of tegengevallen? Ik heb daar geen eenduidig antwoord op. Ik sta er neutraal in. Er zijn eerder dit jaar besprekingen gevoerd over een college waarin de CU en ook de PVV zouden zitten. Dat college is er niet gekomen. Wij hadden destijds goede gesprekken met de PVV. Ik had het idee te maken te hebben met een stel betrouwbare mensen.

De PVV in de Tweede Kamer voert verdelende in plaats van verbindende politiek. Maar die scherpe toon in de landelijke politiek zie ik bij de PVV in de gemeenteraad van Den Helder zeker niet terug. Volgens mij is de partij hier ter plaatse een soort PVV-light.”

DORDRECHT

Fractievoorzitter (SGP’er) Joost Veldman van CU-SGP (4 van de 39 zetels, collegepartij) in Dordrecht over de PVV (3 zetels):

„Of de PVV in Dordrecht mee- of tegenvalt? Ik heb geen behoefte om een keus te maken. Ik vind het lastig om andere partijen te recenseren. De PVV is in de Dordtse gemeenteraad volkomen nieuw. De raadsleden hebben dus geen ervaring. Mijn indruk is dat de PVV zich op een serieuze manier oriënteert op de verschillende dossiers. Ze doet op een volwassen wijze mee aan het debat. Over heel specifieke PVV-thema’s, zoals islamisering, heb ik de PVV-raadsleden betrekkelijk weinig gehoord. Hun toon over bijvoorbeeld moskeeën was in de verkiezingscampagne een stuk kritischer dan nu.”

EMMEN

Fractievoorzitter Henk Huttinga van de ChristenUnie (2 van de 39 zetels, oppositiepartij) in Emmen over de PVV (3 zetels):

„Binnen de PVV-fractie in Emmen heerste de afgelopen maanden chaos en tweedracht. Naar mijn eigen waarneming zijn ze het met elkaar niet eens over de te varen koers. De PVV-raadsleden komen daardoor niet aan stevige politiek toe. Ik hoop voor de heren dat ze in wat rustiger vaarwater komen en wat meer geestelijke rust krijgen. Nu loopt het voor hen allemaal wat sneu.”

Feit is dat PVV’er Tom Kuilder sinds september binnen zijn fractie een toontje lager moet zingen. Eerst was hij nog fractievoorzitter, nu is hij ‘gewoon’ raadslid voor de PVV. Momenteel trekt Edwin Rixtum de PVV-kar in de Emmer raad. Die wisseling van de wacht heeft te maken met omstreden acties van Kuilder. Hij deelde tweets van het neonazistische forum Stormfront.

CU’er Huttinga weer: „De PVV zit in een hoek die de mijne niet is. Onlangs kwam de partij met een voorstel om religieuze uitingen bij raadsleden in de raadzaal te verbieden. Dat was gericht tegen PvdA-raadslid Ugbaad Hassen Kilinçci. Zij draagt in de raadzaal een hoofddoek. Dat is voor mij geen probleem. Ik vind dat juist raadsleden een hoofddoek of bijvoorbeeld een hugenotenkruisje moeten kunnen dragen. Raadsleden vertegenwoordigen immers verschillende stromingen in de samenleving. Later trok de PVV het voorstel weer in. Een motivering voor die intrekking gaf de partij niet.”

REACTIE PVV EMMEN

Fractievoorzitter Edwin Rixtum van de PVV in Emmen:

„Ik herken me niet in het beeld dat er in onze fractie chaos en tweespalt heerst. We hebben wat onrust gehad, in verband met tweets van meneer Kuilder. Er was een wisseling van de wacht nodig. Daar zijn we in principe goed uitgekomen. Wij zullen onze schouders eronder zetten, om goede politiek voor Emmen te bedrijven.

Ons aanvankelijke voorstel om religieuze uitingen te verbieden bij raadsleden in de raadzaal was niet gericht tegen PvdA-raadslid Ugbaad Hassen Kilinçci. Waarom we het voorstel weer introkken? Daar hebben we onze redenen voor. Nee, ik wil niet zeggen wat die redenen zijn.”

ENSCHEDE

Fractievoorzitter Henri de Roode van de ChristenUnie (2 van de 39 zetels, collegepartij) in Enschede over de PVV (2 zetels):

„De PVV in Enschede is me niet meegevallen, maar zeker ook niet tegengevallen. De partij viel me mee in verband met verwikkelingen rond een nieuwe Turkse moskee, onder meer rond de financiering. De anti-islambeweging Pegida mengt zich in die discussie.

DENK, die één zetel in de raad heeft, vroeg enkele maanden geleden alle raadsleden een kring te vormen rond een oude moskee in het centrum. Als reactie op een anti-islamdemonstratie. Alle raadsleden werden opgeroepen om met zo’n kring als het ware de moskeegangers steunen. Diverse fracties, ook de PVV, staken de hoofden bij elkaar over dat plan van DENK. Dat gesprek verliep op een respectvolle manier. Ook van de zijde van de PVV.

Stevige verwijten zoals PVV-leider Wilders en DENK-voorman Kuzu elkaar die in de Tweede Kamer maken, doen zich in Enschede niet voor. Uiteindelijk ging het vormen van die kring niet door.

Wat me echter zorgen baart, is de opstelling van de PVV rond woningen voor statushouders. Onlangs sprak ik PVV-fractievoorzitter Jan Willem Elferink over de Nederlandse vlag en de Grondwet. Toen ik hem vroeg of moslims dezelfde vrijheden genieten als andere Nederlanders, antwoordde hij bevestigend. Nog geen halfuur later echter pleitte hij er in de gemeenteraad voor om totaal geen woningen toe te wijzen aan statushouders. Die actie stond haaks op zijn uitlatingen over gelijkheid voor alle Nederlanders.”

REACTIE PVV ENSCHEDE

Fractievoorzitter Jan Willem Elferink van de PVV in Enschede:

„Wij willen niet dat statushouders in Enschede met voorrang woningen krijgen toegewezen. Gelijke monniken, gelijke kappen. Ons voorstel is uiteraard niet discriminerend. Het is ons een doorn in het oog dat Nederlanders die ook zitten te springen om een huurwoning steeds achter het net vissen, omdat statushouders voorrang krijgen.”

HENGELO (Overijssel)

Fractievoorzitter Susanne van den Beukel van de ChristenUnie (1 van de 37 zetels, oppositiepartij) in het Overijsselse Hengelo over de PVV (2 zetels):

„De tijd is er niet rijp voor om een uitgesproken oordeel te geven over mijn PVV-collega’s hier in de raad van Hengelo. Zowel zij als ik zijn pas een halfjaar geleden als raadsleden gestart. We moeten onze weg nog zien te vinden. Mensen geven mij hun vertrouwen, andersom wil ik dat ook doen. Als raadsleden proberen we met elkaar iets voor de stad te betekenen.”

Wilders protesteert in 2015 in Almere tegen uitbreiding van een asielzoekerscentrum. Beeld ANP, Jeroen Jumelet

LELYSTAD

Fractievoorzitter Henk Schraa van de CU in Lelystad (3 van de 35 zetels, collegepartij) over de PVV (3 zetels):

„De houding van de PVV-raadsleden heeft me toch wel positief verrast. Ik ken hen als mensen die wat willen bereiken, die willen samenwerken. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ze isoleren zich niet. De PVV’ers in Lelystad zijn geen types die roepen dat al hun politieke collega’s plucheplakkers zijn.

Het gedrag op sociale media van iemand als PVV-raadslid Nico Outhuijse vind ik wel opvallend. In de persoonlijke omgang is hij heel aardig, maar op Twitter vliegt hij uit de bocht. Daar kan hij kennelijk zijn emoties niet goed onder controle houden. Zo twitterde Outhuijse afgelopen zomer dat we in Europa verraden zijn door de linkse elite. Hij verwees mensen die de islamisering in Europa zouden bevorderen op een grove manier naar de hel.”

REACTIE PVV LELYSTAD

Fractievoorzitter Ashwin van Stormbroek van de PVV in Lelystad:

„Er leefden veel vooroordelen over PVV-raadsleden. Alsof wij alleen maar zouden lopen blèren aan de zijlijn. Maar wij doen in Lelystad constructief mee. De tweet van PVV-raadslid Nico Outhuijse met de scheldwoorden aan het adres van Europese politici was impulsief. Dat had niet op die manier gemoeten. We hebben dat ook onderling uitgesproken. Als PVV-raadsleden dienen we ons terughoudend op te stellen over Europese politiek. Voor commentaar op ontwikkelingen in Europa hebben we onze mensen in Europa.”

NISSEWAARD

Fractievoorzitter (CU’er) Bernard Tebrugge van de CU-SGP (1 van de 37 zetels, oppositiepartij) in Nissewaard over de PVV (5 zetels):

„De PVV’ers zijn me meegevallen. Ze lopen er hier de kantjes zeker niet van af. Ze lezen zich in en proberen het raadswerk onder de knie te krijgen. Het gros van mijn vijf PVV-collega’s in de raad heeft een christelijke achtergrond. Dat schept een band. Soms steunen we elkaars voorstellen. Zo schaarde de CU-SGP zich een paar maanden geleden achter een PVV-motie over vrouwenbesnijdenis. De PVV wilde scholen in Nissewaard ervoor waarschuwen dat migrantenmeisjes in de zomervakantie mogelijk naar hun moederland afreizen om besneden te worden. Met die actie tegen vrouwenbesnijdenis heeft de PVV een goed punt. Andersom steunt de PVV het CU-SGP-plan om de Nederlandse vlag in de raadszaal van Nissewaard op te hangen.”

ROTTERDAM

Fractievoorzitter Tjalling Vonk van de CU-SGP (1 van de 45 zetels, collegepartij) in Rotterdam over de PVV (1 zetel):

„De PVV in Rotterdam opereert buitengewoon zwak. Als PVV-raadslid Maurice Meeuwissen al een statement maakt, is dat buitengewoon krachteloos. De manier waarop hij in de raad probeert een pleidooi te voeren voor de-islamisering is lachwekkend. Pas kwam hij met het absurde en belachelijke voorstel om een muur om Rotterdam te bouwen. Om zo migranten die via zeecontainers de Rotterdamse haven in komen, te weren. De PVV’er roept tenenkrommende dingen en slaat nog geen deuk in een pakje boter.”

REACTIE PVV ROTTERDAM

De PVV in Rotterdam wil desgevraagd geen commentaar geven. Een woordvoerder van de partij laat per mail weten: „Namens de heer Meeuwissen bericht ik u het volgende: Op dit moment ziet de PVV Rotterdam onvoldoende aanleiding om met u in contact te treden. Indien er vanuit de PVV Rotterdam in de toekomst wel aanleiding voor contact ontstaat dan nemen wij het initiatief om u te benaderen.”

STICHTSE VECHT

Fractievoorzitter (CU’er) Ike Roetman van de CU-SGP (2 van de 33 zetels, oppositiepartij) in Stichtse Vecht over de PVV (1 zetel):

„De PVV in Stichtse Vecht opereert zwak. Erg matig. De partij heeft een splitsing achter de rug. Een van de twee raadsleden is voor zichzelf begonnen met de partij Stichts Appèl. PVV-raadslid Wim Ubaghs heeft wel wat zicht op de materie, maar zijn commissieleden hebben geen kaas gegeten van gemeentelijke zaken.

Te pas en te onpas snijdt de PVV in Stichtse Vecht PVV-thema’s zoals het toelatingsbeleid voor vluchtelingen aan. Zodra woorden als islam, buitenlanders of vreemdelingen vallen, drukt de PVV als het ware op een knop. Dan komt de partij met losse flodders om zogenaamd problemen rond nieuwe buitenlandse inwoners op te lossen. Terwijl niemand in de raad de PVV-plannen serieus neemt.”

REACTIE PVV STICHTSE VECHT:

PVV-fractievoorzitter Wim Ubaghs in Stichtse Vecht:

„Wat Roetman zegt, is flauwekul. Ik heb er genoeg van. Ik beëindig dit gesprek. Punt.”

WIlders in 2018 op verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. beeld ANP, Marcel van Hoorn

TERNEUZEN

Fractievoorzitter Gerry Loof-Bakker van de ChristenUnie (2 van 31 zetels, collegepartij) in Terneuzen over de PVV (4 zetels):

„De PVV in Terneuzen is me voor 1000 procent meegevallen. Felle uitspraken doen de PVV-raadsleden niet. Ze houden hun mond als ze hun mond moeten houden. Ze weten dat ze beginnelingen zijn. Fractievoorzitter Patrick van der Hoeff is een correcte man. De PVV-politici timmeren hard aan de weg en zijn serieus bezig met het politieke handwerk. Ze komen op voor de burgers. Dan gaat het ook over problemen met lantaarnpalen en vuilnisbakken.

De houding van de PVV met het oog op de komst van zo’n 2500 arbeidsmigranten naar Terneuzen is me erg meegevallen. Die werknemers, onder meer uit Oost-Europa, worden bijvoorbeeld ingezet bij de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen. PVV’er Van der Hoeff zegt dan niet: „We moeten die Polen niet.” Hij is nuchter en ziet in dat Terneuzen zit te springen om arbeidskrachten uit het buitenland.

Ik merk duidelijk dat de PVV’ers in Terneuzen zich niet laten opjutten door Wilders. Van een anti-islamagenda merk ik bij de PVV hier niet veel. Ik denk dat de PVV een partij is die zich voor langere tijd in Terneuzen gaat vestigen.”

SGP-fractievoorzitter Sam Verhelst (1 van de 31 zetels, oppositiepartij) in Terneuzen:

„De PVV doet het in Terneuzen alleszins redelijk. Ik ben echt positief. Wel vind ik het jammer dat de partij zich niet zo roert in het debat. Een partij zou op gezette tijden moeten uitdragen: Hier staan we voor.

Opvallend is dat de PVV zich positief en constructief opstelt in het debat in Terneuzen over de komst van zo’n 2500 arbeidsmigranten. Die gaan werken aan de Nieuwe Sluis Terneuzen en bij chemieconcern Dow Chemical. Die arbeidsmigranten komen voor een belangrijk deel uit Midden- en Oost-Europa. Denk aan Roemenen en Bulgaren. Toch horen we de PVV in het openbaar niet over schaduwzijden van de komst van die migranten.”

REACTIE PVV TERNEUZEN

Fractievoorzitter Patrick van der Hoeff van de PVV in Terneuzen (:

„In Zeeuws-Vlaanderen, waar Terneuzen deel van uitmaakt, is islamisering geen onderwerp. Dan hoef je het er in de raad niet over te hebben. Ik vind dat je landelijke PVV-politiek in Den Haag moet laten en niet in de gemeenteraad van Terneuzen ter sprake moet brengen. Als nieuwe gemeenteraadsleden moeten wij PVV’ers ons inwerken. Voor het eerst een gemeentelijke begroting beoordelen: dat is best een opgave. Ik ken CU’ers en SGP’ers als integere bestuurders. Op redelijk wat vlakken kunnen we samenwerken.”

THOLEN

Fractievoorzitter Peter Kraamer van de SGP (6 van de 21 zetels, collegepartij) in Tholen over de PVV (2 zetels):

„PVV’ers dikken nog weleens wat aan. Als er ergens een akkefietje is met allochtonen, roept de PVV meteen dat Tholen onveilig is en dat er meer politie op het eiland moet komen. Ik ben het dan echt oneens met die partij. Het populistische van de landelijke PVV zie je in de raadzaal terug.

Het is me meegevallen hoe de PVV’ers zich opstellen in de vergaderingen. Ze doen keurig netjes mee. Op persoonlijk vlak kan ik goed met de PVV-raadsleden overweg. We kunnen prima samenwerken.”

Fractievoorzitter Jaap Hage van de ChristenUnie (3 van de 21 zetels, collegepartij) in Tholen:

„Toen de PVV in maart dit jaar meedeed aan de raadsverkiezingen dacht ik: Wat moet dit worden? Maar de partij is me meegevallen. De PVV in Tholen manifesteert zich heel anders dan de landelijke partij. Op inhoud opereert de lokale partij gedegen. Raadsleden stellen zich constructief op.

Er zijn natuurlijk wel verschillen tussen de ChristenUnie en de PVV. Bijvoorbeeld op het gebied van vrijheid van onderwijs. Daar staan wij pal voor. Op Tholen moet christelijk onderwijs alle ruimte krijgen. De PVV staat toch wat anders in de discussie over het bijzonder onderwijs. Die wil af van islamitisch onderwijs.

PVV-collega’s zijn niet altijd goed te doorgronden. Dan tonen ze zich positief over een voorstel, maar stemmen ze uiteindelijk toch tegen. Omdat ze dan de landelijke PVV-lijn willen volgen. Nee, concrete voorbeelden kan ik niet noemen.”

Wilders in 2011 op verkiezingscampagne in Enschede, waar een dierenasiel bezoekt. beeld ANP, Robin Utrecht

REACTIE PVV THOLEN

Fractievoorzitter Vincent Bosch van de PVV in Tholen (en ook Statenlid voor de PVV in Zeeland):

„Wij van de PVV in Tholen krijgen zeer zeker geen marsorders vanuit Den Haag. Integendeel. De landelijke partij geeft ons veel beleidsvrijheid. Het is logisch dat ons stemgedrag op lokaal niveau niet strijdt met het stemgedrag op provinciaal vlak.

Ik ben het oneens met de kritiek van de Thoolse SGP dat wij incidenten rond criminaliteit aandikken. De SGP zit op Tholen al sinds jaar en dag in het zadel. Die partij heeft er baat bij dat alles blijft zoals het is. Daardoor verliest de SGP het contact met de realiteit. Wij benoemen de problemen wel en sluiten onze ogen niet voor de criminaliteit op Tholen. Het verontrustende nieuws over een reeks dumpingen van chemisch drugsafval afgelopen maand op Tholen geeft ons alleen maar gelijk.”

TWENTERAND

Fractievoorzitter Gerjan Smelt van de ChristenUnie (3 van de 23 zetels, collegepartij) in Twenterand over de PVV (1 zetel):

„Ik zie in onze gemeenteraad duidelijk de lange arm van Geert Wilders. PVV-raadslid Erik Veltmeijer grijpt alle mogelijke middelen aan om landelijke PVV-thema’s lokaal voor het voetlicht te brengen. Denk aan verhalen over islamisering en pleidooien om het aantal vluchtelingen terug te dringen. In juli plaatste PVV-raadslid Veltmeijer op Twitter een foto van een vrouw met een hoofddoek in een Jumbowinkel in het Twentse dorp Westerhaar-Vriezenveensewijk. Hij schreef erbij: „De islamisering is ingezet.” Die vrouw bleek een gast uit Roemenië te zijn. Ze logeerde hier in verband met een bruiloft in Nederland. Dat de PVV met zo’n foto op Twitter aandacht wil vragen voor islamisering, vind ik liefdeloos en op zijn minst laakbaar.”

Fractievoorzitter Jan Jonker van de SGP (1 van de 23 zetels, oppositiepartij) in Twenterand:

„De PVV in de raad van Twenterand treedt op zoals ik wel had verwacht. De partij zet zich af tegen de gevestigde orde. De PVV brengt leven in de brouwerij. Als er iets gebeurt op terreinen als vreemdelingenbeleid of veiligheid is de partij er als de kippen bij om te reageren in de media. Het verbaast me ook hoe snel ze dan schriftelijke vragen stellen in de raad. Alsof ze er een format voor klaar hebben liggen. Als er geen camera in de buurt, zie je ook geen PVV’er. De partij zit op de lijn van sensatie maken. Dan is ergens het gras niet gemaaid en plakt de PVV er meteen een verhaal over asociale bezuinigingen aan vast. Ik behandel PVV-fractievoorzitter Erik Veltmeijer als een goede collega en tip hem ook weleens. Op veel terreinen, denk aan de handhaving van de rechtsorde, laten we hetzelfde geluid horen.”

REACTIE PVV TWENTERAND

Fractievoorzitter Erik Veltmeijer van de PVV in Twenterand (ook Statenlid voor de PVV in Overijssel):

„Ik durf rustig te zeggen dat wij als lokale PVV-fractie meer bewegingsvrijheid hebben dan fracties van andere landelijke partijen. Maar als je je bij de PVV aansluit, zitten belangrijke zaken als kritiek tegen de islam en steun voor Israël in je genen. Die vrouw in de Jumbowinkel, waar ik over twitterde, droeg een nikab.

De PVV is christelijker dan de ChristenUnie. Die hele ChristenUnie, van Smelt tot Segers, is een stelletje naïevelingen bij elkaar. Ze waaien met iedere wind mee. Ze zijn o zo bang om anderen op de teentjes te trappen. Ze moeten beseffen dat christenen in islamitische landen hun kerken worden uitgeschopt.

Het verwijt van de SGP dat wij sensatie zoeken, werp ik ver van me. Een journalist zei me eens: Sinds de PVV in de raad van Twenterand zit, is de politiek weer om aan te gluren. Ik ken SGP’ers in Overijssel als nette mensen. Je weet wat je aan ze hebt. Ze verloochenen hun principes niet. Maar de SGP gaat niet echt met de tijd mee. SGP’ers zijn heel star. En plein public zullen ze de islam niet aanvallen. Als ze de islam al bekritiseren, doen ze dat in bewoordingen waarmee ze iedereen te vriend houden. Wij van de PVV durven de problemen te benoemen. Zolang je om de hete brij heen draait, zul je nooit een oplossing voor een probleem vinden.”

Wilders in 2018 op verkiezingscamagne in Urk. beeld ANP, Jerry Lampen

URK

Fractievoorzitter Meindert Bakker van de ChristenUnie (5 van de 19 zetels, collegepartij) in Urk over de PVV (1 zetel):

„Ik sta vrij neutraal tegenover de PVV in Urk. Ik ga geen keuze maken tussen „de PVV is meegevallen” en „de PVV is me tegengevallen.” Zo kijk ik niet naar partijen. Ik vraag me ook niet af: Is het CDA me mee- of tegengevallen? Op politiek gebied staan ChristenUnie en PVV tegenover elkaar. Maar de persoonlijke verhoudingen met PVV’er Wakker zijn erg goed. Veel heikele PVV-thema’s, zoals de islam, spelen bij ons niet zo.”

Fractievoorzitter Jan Willem Bakker van de SGP (3 van de 19 zetels, collegepartij) in Urk over de PVV (1 zetel):

„Die jongen van de PVV valt me mee. Hendrik Wakker volgt doorgaans het beleid van de coalitie in Urk. Ik heb de indruk dat hij zijn stukken goed leest. Ik deel zijn gedachtegoed niet. Hij heeft een uitgesproken mening over bijvoorbeeld buitenlanders. Wakker neemt geen blad voor de mond. Maar hij weet ook wel dat hij alleen staat.”

REACTIE PVV URK

Fractievoorzitter Hendrik Wakker van de PVV in Urk:

„Ik voel me thuis in de Urker raad. Een paar maanden geleden heb ik zelfs mijn collega-raadsleden bedankt voor de hartelijke ontvangst. De PVV heeft in Urk 1 zetel. Ik ken mijn plekje. Ik probeer aandacht te vragen voor PVV-dingetjes. Begin deze maand stelde ik schriftelijke vragen over statushouders in ons dorp. Ik kreeg van Urkers diverse klachten over deze allochtonen. Urkers klagen dat die statushouders op zondag harde muziek maken en dat ze hun kinderen een barbaarse opvoeding geven, wat tot geschreeuw leidt.”

UTRECHT

Fractievoorzitter Rachel Streefland van de ChristenUnie (2 van de 45 zetels, collegepartij) in Utrecht over de PVV (1 zetel):

„Ik ben absoluut positief over de PVV in de raad van Utrecht. Ik beschouw PVV-raadslid Henk van Deún als een belangrijk, meedenkend raadslid. Hij is elders gemeenteambtenaar en heeft behoorlijke kennis van lokale vraagstukken. In het voorjaar kwam de Utrechtse PVV met een motie om studenten in te zetten bij de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Dat voorstel hebben wij gesteund.”

ZAANSTAD

Fractievoorzitter Christa Neefjes van de ChristenUnie (1 van de 39 zetels, collegepartij) in Zaanstad over de PVV (3 zetels):

„Ik sta er neutraal in. Wij als ChristenUnie zijn erg voor het zoeken naar samenwerking met andere partijen. We willen openstaan voor elke partij. Ik had verwacht dat de PVV in de raad van Zaanstad de wat meer extreme standpunten zou uitdragen. En dat blijkt in de praktijk ook wel.

Als er iets speelt rond de islam, of rond de nieuw- of verbouw van een moskee in Zaanstad, laat de PVV zich duidelijk horen. Rond de verbouwing van een moskee luisterde de PVV wel naar boze omwonenden, maar het valt me tegen dat die partij dan niet het verhaal van het moskeebestuur wil horen. Als raadslid word je geacht er voor alle inwoners te zijn en twee kanten van een verhaal aan te horen.”

REACTIE PVV ZAANSTAD

Fractievoorzitter Peter van Haasen van de PVV in Zaanstad:

„Ik ben het niet eens met de kritiek van de ChristenUnie. Wij zijn bereid naar twee kanten van een verhaal te luisteren. In verband met nieuwbouw van een moskee hebben we als PVV op neutraal terrein met mensen uit de islamitische gemeenschap overlegd.

In verband met verbouwingsplannen wilde een moskeebestuur echter een gesprek met ons in de moskee. Maar dat doen we niet. We praten niet in een moskee. We trekken onze schoenen niet uit voor Allah.”

ZOETERMEER

André Bos (CU’er), tot voor kort fractievoorzitter van de CU-SGP (2 van de 39 zetels, oppositiepartij) in Zoetermeer over de PVV (2 zetels):

„De PVV is me meegevallen. De twee raadsleden, Jeremy Mooiman en Peter Smitskam, doen hun huiswerk en proberen op een normale manier te participeren in het bestel. Ze zijn hier niet gekomen om de recalcitrante Harry uit te hangen. Ik merk dat ze constructief meedenken op allerlei dossiers, bijvoorbeeld rond woningbouw en tekorten in de jeugdzorg. Ik zie ze regelmatig ’s avonds in het stadhuis lopen.

Wel spelen ze voortdurend die oude grammofoonplaat af: ze zijn negatief over de islam, over de komst van moskeeën, over asielzoekers die een huurwoning toegewezen krijgen. Ik denk echt dat ze stalorders krijgen vanuit de landelijke partij. Ik denk dan: laat ze lekker hun punt maken over de kennelijke islamisering van Zoetermeer. Die mannen bestrijden heeft niet zo veel zin.”

REACTIE PVV ZOETERMEER

Fractievoorzitter Jeremy Mooiman van de PVV in Zoetermeer (ook Statenlid voor de PVV Zuid-Holland):

„De samenwerking met de fractie van CU-SGP beschouw ik als erg positief. Zo steunde de CU-SGP onze motie om studenten op stageplekken zo veel mogelijk te linken aan oudere inwoners. Ik merk dat SGP’ers meer de gevaren zien van de islam dan CU’ers.

Wij van de PVV vinden islamisering in Zoetermeer wel degelijk een probleem. De islam roept actief op tot geweld tegen homo’s, Joden, ongelovigen, christenen. Wij hebben met mensen geen probleem, wel met de islam. Wij vinden het oneerlijk dat statushouders voorrang krijgen bij de zoektocht naar een huurwoning. Ons idee is: Creëer menswaardige noodvoorzieningen voor statushouders, zet hen niet op straat. Doel moet zijn dat statushouders terugkeren naar hun eigen land.”