Strijd om toekomst pulsvisserij in cruciale fase

Pulsvisserij
beeld ANP, Niels Wenstedt
2

Terwijl er in Brussel op het hoogste niveau wordt onderhandeld over de toekomst van de puls, beschuldigt een groep ngo’s Nederlandse vissers van fraude. „Schaamteloos”, vindt vissersvoorman Pim Visser.

Onderhandelaars van de EU-lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie moeten deze weken de knoop doorhakken over elektrisch vissen (zie ”Duurzaam of massavernietiging”). Onder aanvoering van het Franse Bloom stapte een gelegenheidscoalitie van 23 ngo’s uit vier lidstaten woensdag naar de Europese fraudewaakhond OLAF met harde beschuldigingen: Nederlandse pulsvissers zouden fraude plegen door onder het mom van wetenschappelijk onderzoek commercieel vis te vangen. Daarvoor zouden ze ook nog eens onrechtmatig subsidies opstrijken. Directeur Pim Visser van VisNed, een van de twee belangenorganisatie van Nederlandse Noordzeevissers, wijst de beschuldigingen van de hand.

2017-05-04-ECON1-viskotter-3-FC-V_webPulsvergunningen Nederlandse vissers in gevaar

Waarom?

„De Europese Commissie controleert regelmatig of wij ons wel aan de regels houden. Ik weet niet anders dan dat zo’n audit nooit onregelmatigheden heeft uitgewezen. Wat die subsidies betreft, er zijn geen directe Europese subsidies naar de pulsvloot gegaan. En dus kan daar ook niets mee fout gegaan zijn. Alleen de eerste vier kotters hebben in 2009 elk 170.000 euro gekregen van de Nederlandse overheid. Dat betrof een investeringssubsidie van 30 procent, de overige kosten hebben de vissers zelf betaald.”

Kent u deze 23 organisaties?

„De meeste niet. Het is een bonte mengelmoes van kleine milieuclubs, hengelsporters, eilandjes ten westen van Ierland –wat hebben die voor belangen in de Noorzee?– de visafslag van Lowestoft (vissersplaats aan de Engelse oostkust, TR) en activisten voor de brexit. Ik vind het tekenend dat de grote ngo’s er niet bij zitten.”

Volgens Bloom waren de ontheffingen bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek. Hoe zit dat precies?

„Nederland heeft in drie stappen in totaal 84 pulsontheffingen verkregen. Voor de eerste 22 is geen onderzoek vereist. De volgende 20 kotters moeten meewerken als wetenschappers erom vragen. En de laatste 42 schepen moeten meedoen aan een project van Wageningse onderzoekers dat is gericht op vermindering van ongewenste bijvangst. Ik weet niet welke kotters wat precies hebben gedaan, maar er is en wordt veel onderzoek verricht. De vissers uit de derde groep leveren sowieso allemaal vangstgegevens aan. Dat project loopt door tot 2019.”

ANP-55257868_webSchouten heeft hoop voor pulsvisserij

Bloom richt zijn pijlen ook op een recent rapport van de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES), dat positief is over puls.

„Ik heb Bloom gevraagd waar ze haar kritiek op baseert. Maar antwoord krijg ik niet. Een voorbeeld: Bloom stelt dat puls geen brandstofbesparing oplevert. Nou, onze vissers merken dat elke week wel degelijk als de bunkerboot (die diesel komt brengen, TR) weer langskomt. Maar Bloom gaat gewoon door met dit soort leugens de lucht in te slingeren.”

Geven jullie nog tegengas?

„Nee, want we zullen het nooit goed doen. Wij hebben steeds gezegd: follow the science, laten de wetenschap beslissen. Maar Bloom roept dat ICES broddelwerk levert en omgekocht is. Wat moet je daar nou tegen doen? Zulke schaamteloosheid tart alles.”

Duurzaam of massavernietiging

Het Europees Parlement stemde in januari onverwachts voor een verbod op pulsvissen. Deze in Nederland ontwikkelde techniek schrikt vissen die op de zeebodem leven, met stroomstootjes op om ze in het net te drijven. Volgens de vissers is het een duurzaam alternatief voor de traditionele boomkor, die kettingen over de zeebodem sleept: minder brandstofgebruik, minder bijvangst, minder schade aan bodemleven. De radicale Franse milieuorganisatie Bloom had echter succes met een campagne die puls wegzet als een ”massavernietigingswapen” dat de zeebodem in een woestijn verandert.