D66: Migratie is een kans voor Nederland en Europa

De EU geeft in de periode 2014-2020 15 miljard euro uit aan asiel en migratie. De EU wil daarmee irreguliere migratie beperken, het omkomen van migranten op zee voorkomen en mensen met talent aantrekken. beeld EPA, Domenic Aqualina

Met de Europese verkiezingen voor de deur is het de vraag welke richting de Europese Unie moet inslaan bij belangrijke beleidspunten. Bert-Jan Ruissen (CU-SGP) en Sophie in ’t Veld (D66) gaan woensdag en donderdag op Forum ‘in debat’ over het migratiebeleid van Europa: moeten de poorten open of dicht?

D66 ziet migratie als een kans voor Nederland, als we het tenminste echt Europees aanpakken.

We moeten migratie in goede banen leiden en actief bouwen aan een tolerante en diverse samenleving waarin alle Europeanen kunnen meedoen, ook die met een migratieachtergrond. Voor D66 is het hoog tijd om het Europese migratiedebat uit de crisissfeer te halen. Die crisis was er in 2015. Maar inmiddels is het aantal mensen dat onze buitengrenzen over komt met 90 procent gedaald en de EU-landen ontvangen nu minder dan de helft van het aantal asielaanvragen dan tijdens de crisispiek.

Laten we dus een migratiedebat voeren op basis van feiten, zoals het feit dat we mensen nodig hebben om onze vacatures te vervullen. En laten we daarbij nooit onze Europese waarden, zoals mensenrechten, uit het oog verliezen. Effectief en humaan beleid gaat hand in hand als we gezamenlijk Europees optrekken.

Asiel en migratie zijn sinds 1999 formeel gemeenschappelijk Europees beleid. We hebben in het Europees Parlement veel bereikt de afgelopen jaren. We bereikten een akkoord over een vernieuwd gezamenlijk Europees asielbeleid, met uniforme EU-regels over de procedures, opvangomstandigheden en de verdeling van asielzoekers; over een sterke Europese Grens- en Kustwacht en een versterking van het EU-asielagentschap. Helaas stellen we vast dat de lidstaten de bestaande asielregels niet uitvoeren, de nieuwe afspraken niet bekrachtigen en onvoldoende middelen ter beschikking stellen voor hun eigen eisen, zoals grensbewaking.

Open grenzen

De ChristenUnie-SGP wil juist dit ineffectieve Europa van de nationale regeringen versterken. Het ChristenUnie-SGP-verkiezingsprogramma wijst een sterke Europese Grens- en Kustwacht af en wil slechts „afstemmen” van nationale asielprocedures, in plaats van één uniforme EU-procedure. Arbeidsmigratie moet volgens de ChristenUnie-SGP een nationale bevoegdheid blijven, terwijl we weten dat we alleen samen een beleid kunnen maken dat de knappe koppen van de wereld, die we zo nodig hebben, naar de EU kan krijgen. We profiteren allemaal enorm van de open grenzen in het Schengengebied. Dan moeten we die ruimte, en de buitengrenzen, ook daadwerkelijk samen beheren.

ChristenUnie-SGP ziet vooral een bedreiging, die de EU-lidstaten zelf wel de baas kunnen. Terwijl de praktijk heeft bewezen dat dat faliekant is mislukt. D66 ziet een echte Europese aanpak als dé kans voor een humaan en effectief asiel- en migratiebeleid.

2019-05-08-OPN1-migranten-5-FCCU-SGP: Iemand uit een veilig land heeft geen recht op asiel

De auteur is lijsstrekker voor D66 bij de Europese Parlementsverkiezingen.