Vierstemmenboek uitgegeven met moderne notatie

Nieuwe uitgave van het vierstemmenboek. beeld RD

Van het zogenoemde vierstemmenboek is onlangs een nieuwe uitgave verschenen. Daarin is de muzieknotatie gemoderniseerd.

Dat meldt Jan-Kees Troost uit Sommelsdijk. Hij nam drie jaar geleden, samen met Henk Kleijer uit Barneveld, het initiatief om te komen tot een uitgave van het vierstemmenboek waarin de muziek is genoteerd in de gebruikelijke G- en F-sleutel. In de uitgaven die tot nu toe in omloop waren, zijn de zettingen genoteerd in de verouderde C-sleutel.

Troost (1979), groepsleerkracht op de School met de Bijbel in Nieuwerkerk (Zld.) en organist in de gereformeerde gemeente van Middelharnis, spreekt van een unieke uitgave. „Hiermee is een grote drempel weggenomen. De C-sleutel is in onze dagen in onbruik geraakt en belemmerde daardoor de toegankelijkheid van het vierstemmenboek.”

Het nieuwe vierstemmenboek is uitgegeven bij drukkerij AMV uit Lunteren en kost 25 euro.

In het zangboek zijn alle psalmen voorzien van vier stemmen: de tenor (melodie), bassus, altus en discant. De eerste uitgave van dit vierstemmenboek stamt volgens Troost, die studie maakte van dit zangboek, al uit 1753. Toen was de muziek gecombineerd met de berijming van Datheen. In 1780 kwam een editie uit met de berijming van 1773. Sindsdien zijn er vele uitgaven geweest.

Volgens Troost zijn de zettingen in het vierstemmenboek afgeleid van de bekende 16e-eeuwse noot-tegen-nootzettingen van de Franse componist Claude Goudimel.

Zangverenigingen

Troost is dirigent van De Lofstem uit Middelharnis. Deze zangvereniging zingt iedere donderdagavond uit het vierstemmenboek.

Ook elders in het land zijn verenigingen actief met het zangboek, zegt Troost. Hij noemt koren in onder andere De Valk/Wekerom, Barneveld (Ethan en Harpe Davids), Nieuwleusen (De Hazeuzangers), Nunspeet (Excelsior), Uddel (Zingt Gode Lof) en Urk (Hart en Stem).

Al vele jaren is er onderling contact tussen een aantal vierstemmenkoren, bijvoorbeeld rond gezamenlijke zangavonden in onder andere Barneveld en Ede. Na een periode van afnemende belangstelling werd in 2017 besloten de krachten opnieuw te bundelen. Dat resulteerde vorig jaar in de oprichting van de vereniging Verenigde Vierstemmenkoren De Schakel. Deze vereniging, waarvan Troost voorzitter is, houdt zich bezig met het organiseren van zangavonden en de uitgave van cd-opnamen en muziekboeken rond het vierstemmenboek.

Meer informatie: www.delofstemmiddelharnis.nl