Recensie: Gerben Mourik in Aalborg

Als uitvloeisel van zijn project ”Audite Nova” had Gerben Mourik de eer een dubbel-cd op te nemen in de Church of Ansgar in het Deense Aalborg, op het drieklaviers orgel (1977) van P. G. Andersen. Het in positieve zin hybride karakter ervan –twee neoklassieke werken en een aanzienlijk romantischer ”Crescendovaerk” in zwelkast– maakt veel mogelijk.

Duitse romantiek klinkt overtuigend in ”Jesu, meine Freude” van Richard Bartmuss, een meeslepende schakel tussen de werelden van Liszt en Reubke enerzijds en Reger en Karg-Elert anderzijds.

De Sarabande van Debussy en zeven delen uit Viernes ”Pièces en style libre” vragen mijns inziens net iets te veel van het orgel. Respect voor de uitermate verzorgde uitvoering, maar een dosis Scandinavische nuchterheid –mechanische tractuur van hoofdwerk en positief, stevig karakterverschil tussen de werken, beperkte zwelmogelijkheden– verhinderen de Fransen wérkelijk te roeren.

De uitvoerige ”B.A.C.H.” van Arie Keijzer, een wereldpremière, weliswaar wat fragmentarisch maar vol vaart, verrassing, treffende registercombinaties, zit het orgel daarentegen als gegoten.

Met de door improvisaties gevulde tweede cd speelt Mourik alle troeven van orgel en speler uit. Met verbluffend gemak en imponerende inventiviteit eigent hij zich de stijlmiddelen van verschillende perioden toe, van Buxtehude en Händel via Mendelssohn en Brahms tot Messiaen en verder: de prachtige melodieën van (grotendeels Deense) volks- en kerkliederen stuwen Mourik tot grote hoogte, de luisteraar meeslepend in eigen vindingen die variëren van doeltreffend devoot tot hymnisch-majestueus.

Een ode aan Andersen die niets te wensen overlaat.

Organ Works and Improvisations – Played by Gerben Mourik on the P.G. Andersen Organ in Ansgar’s Church Aalborg, Denmark; Helikon (HCD 1088-89); 2-cd; € 19,95; bestellen: www.gerbenmourik.nl

Cortège, uit: ”Pièces en style libre” (Vierne)

Fantasia over B.A.C.H. (Arie J. Keijzer)

Hymn: Hvo ikkum lader Herren råde, I: Hommage to Buxtehude (improvisatie)

Triptique Symfonique ”Guds igenfodte, my-levende sjaele”, III: Toccata (improvisatie)