Gemiddelde noordse stormvogel heeft 24 stukjes plastic in maag

Aangespoelde dode noordse stormvogel. beeld Wageningen Marine Research

Noordse stormvogels hebben iets minder stukjes plastic in hun maag dan vier jaar geleden. Dat meldde het Wageningen Marine Research eind vorige week. Het instituut onderzocht 115 aangespoelde noordse stormvogels in de jaren 2014 tot en met 2018. Bijna alle magen (93 procent) bevatten wel plastic. Jonge vogels hebben meer rommel in de maag dan oudere vogels. De stukjes wegen gemiddeld 0,26 gram.

De afname in de hoeveelheid plastic in vogelmagen verloopt langzaam. De politieke doelstelling voor 2050 is dat dan hoogstens 10 procent van de stormvogels meer dan 0,1 gram plastic in de maag mag hebben. Op dit moment komt 43 procent van de 115 onderzochte vogels nog boven die grenswaarde uit, in 2014 was dat nog 58 procent.

Het is volgens de Wageningse onderzoekers nodig dat iedereen zich blijft inzetten om het plasticprobleem aan te pakken. „We kunnen niet achteroverleunen en denken dat het nu wel goed komt.”