Van Dijke en Rouvoet: Synode CGK moet lokale kerk ruimte geven

Synode CGK 2019
Synode van de CGK. beeld RD, Henk Visscher

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) moet geen bindende uitspraken doen over onder meer vrouwelijke ambtsdragers. Ze moet kerkenraden de ruimte bieden om zo passend mogelijk geestelijk leiding aan de gemeente te geven.

Dat stellen onder anderen de oud-ChristenUnieleiders Leen van Dijke en André Rouvoet –allebei lid van de CGK– deze zaterdag in een opinieartikel in het Reformatorisch Dagblad. Ze hebben hun bijdrage vrijdag als open brief naar alle christelijke gereformeerde kerkenraden gestuurd.

„Het is dringend nodig recht te doen aan de verantwoordelijkheid van plaatselijke kerkenraden”, vinden ze. „De drang om te komen tot eenduidige keuzes in gevoelige hermeneutische vraagstukken is ongewenst en naïef. Sommige vragen zijn te complex voor uniforme en bindende uitspraken.”

De generale synode komt volgende week weer bijeen in Nunspeet. Als de landelijke vergadering zou besluiten tot bindende standpunten, dan zal dat volgens hen „grote gevolgen hebben voor de loyaliteit van de brede kerkelijke achterban.”

De christelijke gereformeerde emeritus predikanten ds. J. M. J. Kieviet en ds. J. Westerink stellen in een reactie dat er in de kerk een zekere verscheidenheid mag zijn. „Maar er zal een eenheid in de waarheid moeten zijn. Daarbij horen geen verschillende visies en praktijken in zaken als homoseksualiteit en de vrouw in het ambt. Dan is het Schriftgezag in het geding.”

2020-01-23-OPN1-CGK__Leen_van_Dijke_e.a._-6-FC-V_webDefinitie van begrippen (kerk)verband en eenheid vraagt om herijking

2020-01-25-OPN1-CGK_ds_Kieviet___ds_Westerink-6-FC-V_webHerijking grondslag en regels CGK niet gewenst