Ruim 100 buitenkerkelijken sluiten zich aan bij CGK

Ambtsdragersconferentie van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) in Apeldoorn. beeld Carel Schutte

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) hebben vorig jaar 432 leden verloren. Tegelijk werden 103 buitenkerkelijken lid van het kerkverband. Van hen lieten zich er 79 dopen.

De CGK telden per 1 januari 71.852 leden, zo blijkt uit het vrijdag verschenen Jaarboek 2019. Er waren toen 27.329 doopleden en 44.523 belijdende leden: 276 doop- en 156 belijdende leden minder dan het jaar ervoor.

Er kwamen meer mensen uit andere kerken dan dat er weggingen naar andere kerken. Naar verhouding stapten veel leden van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt over: 122. De omgekeerde richting gingen 27 kerkleden. Uit de Gereformeerde Gemeenten kwamen 91 leden, terwijl er 16 naar dit kerkverband vertrokken. Vanuit de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) werden 91 mensen lid. Uit de CGK maakten 16 leden de overstap naar de HHK. De meeste mensen die vertrokken, gingen naar de Protestantse Kerk in Nederland.

Er waren 725 leden die zich aan het kerkverband onttrokken of die geen lid van een andere kerk werden.

Wat het ledenaantal betreft, groeiden de CGK-classes Zwolle en Middelburg; de classis ’s-Gravenhage bleef gelijk. De overige classes laten enige daling zien.

De CGK tellen 183 plaatselijke kerken. Dat zijn er twee minder dan begin vorig jaar. De gemeenten in Schiedam en Nieuw-Amsterdam sloten hun deuren.

Het totaalaantal dienstdoende predikanten nam af van 140 naar 136. Daarnaast tellen de kerken vier hoogleraren van de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Drie kandidaten deden intrede en zes predikanten gingen met emeritaat. Er zijn nu 91 emeritus predikanten en zes emeritus hoogleraren. Er overleden vorig jaar geen dienaren van het Woord.

N.a.v. Jaarboek 2019 van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland; uitg. Buijten & Schipperheijn Motief; 320 blz.; € 12,90 (boek), € 12,90 (cd-rom), € 16,50 (boek + cd-rom).