Ds. Schultink op bidstond GGiN: Onze gemoedelijkheid en traantjes tellen niet mee

Ds. A. Schultink. beeld RD, Anton Dommerholt
2

Tijdens de bidstond voor de synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN), dinsdagavond in Barneveld, sprak ds. A. Schultink over de gemeente van Laodicea. „Net als in deze tijd zagen velen toen het historisch geloof aan voor het ware zaligmakende geloof.”

Het Bijbelgedeelte dat dinsdagavond centraal stond, was Openbaring 3:14-20. De twee aandachtspunten waren: ”De ware staat van Gods volk ontdekt” en ”De wijze raadgeving van Christus”.

De predikant uit Rhenen zei dat de rijke handelsstad Laodicea dertig jaar voordat de apostel Johannes erover schreef, nog een bloeiende gemeente had. „Maar de gemeente was weggezakt in een sleurgodsdienst. Nog wel aan de waarheid getrouw, maar zonder geestelijk leven.”

2019-06-20-KRK2-kerk_Barneveld-7-FC-VSynode GGiN: Constructieve gesprekken met GG

De huidige tijd is volgens ds. Schultink daarmee te vergelijken. „Doordeweeks met de wereld meedoen, op zondag uit plichtsbesef en krachtens opvoeding nog naar de kerk. De waarheid wel onderschrijven, maar de bevinding ontbreekt.”

De negentiende-eeuwse Engelse predikant J. C. Philpot maakte een vergelijking met een skelet, aldus ds. Schultink. „Alles zit erop en eraan, maar het kloppend hart ontbreekt. Het skelet is de leer, de dogmatiek. Onmisbaar, maar zonder de bevinding zit er geen leven in.”

Verrijkt

De Laodicenzen hielden het historisch geloof voor het ware, zaligmakende geloof. „Ook nu leven we in een tijd dat velen met hun traantjes en gemoedelijkheid in Christus denken te zijn. Ze zijn daarmee verrijkt.”

Ds. Schultink zei dat de Heere zulke in zichzelf verrijkten uitspuwt. „Net als lauw water. Voor zulke verrijkten heeft Christus in Openbaring 3:17 een bijzonder scherpe boodschap: „Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt.””

geuzeDs. A. Geuze synodepreses GGiN

Vervolgens lichtte de predikant die vijf kenmerken toe. „Ellendig wil zeggen: uitlandig. Buiten Gods liefde, gunst en gemeenschap. Jammerlijk: dat zien we als iemand heeft gehoord dat hij kanker heeft. Dan voelen mensen zich soms helemaal niet ziek, maar ze zijn wel ten dode opgeschreven.”

De Laodicenzen waren volgens ds. Schultink rijk, ze hadden vele goederen. „Maar ze wisten niet dat ze geestelijk straatarm waren. Ook waren ze blind, net als de blinde op de trappen van de tempel. Hij hoorde wel het geloei en het gereutel van de offerdieren, maar had er zelf nooit iets van gezien. Zo zijn wij van nature blind voor de weg der behoudenis.”

De 71-jarige predikant zei dat Laodicea bekendstond om de textielindustrie, om de prachtige kleren die er gemaakt werden. „Maar als God in een mens gaat werken, wordt hij ontbloot van alles.”

Voor zulke „diepellendige schepselen” heeft Christus een wijze raadgeving: „Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.”

Dat goud kan volgens Bijbelverklaarders het ware geloof betekenen. „Maar het kan ook wijzen op de dierbare Persoon Die alles verworven heeft tot zaligheid.”

Niet losgelaten

Volgens ds. Schultink heeft de Heere de gemeente van Laodicea niet losgelaten, maar riep Hij haar in Openbaring 3:19 nog op tot bekering. „De Laodicenzen worden net als wij nog toegeroepen: „Gij nu hebt met veel boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder tot Mij, spreekt de Heere.” Als dat uit genade mag gebeuren, gaat de Heere ons ontdekken ofwel ontdekselen. Dan gaat het deksel van de rioolput van ons hart open. Dan zien we pas hoeveel vuiligheid erin leeft. Hoe meer daarin geroerd wordt, hoe meer het gaat stinken. En dan blijft er niets anders over dan: „Uw doen is rein, Uw vonnis gans rechtvaardig.” Als een mens op dat plekje mag komen, gaat het net als bij de verloren zoon. Zijn schuldbekentenis werd als het ware gesmoord in de liefde van zijn vader.”

De synode van de GGiN vergadert woensdag in kerkgebouw De Hoeksteen in Barneveld.

---

Lees in Digibron de verslagen van de vorige bidstonden:

Daniëls schuldbelijdenis centraal op bidstond GGiN (Reformatorisch Dagblad, 13-06-2018)

„Vrije genade duldt geen werk van mensen” - Ds. M. Krijgsman spreekt op bidstond voor synode GGiN in Barneveld (Reformatorisch Dagblad, 14-06-2017)

„Leeuw uit Juda’s stam heeft overwonnen” - Ds. Weststrate gaat in Barneveld voor in bidstond synode GGiN (Reformatorisch Dagblad, 08-06-2016)

Een geloofslachen: Hij blijft Dezelfde - Ds. Roos gaat in Barneveld voor in bidstond synode GGiN (Reformatorisch Dagblad, 10-06-2015)

Lees ook:

Wat de GGiN-synode deze week gaat doen (RD.nl, 18-06-2019)