Ds. G. de Jong neemt afscheid van hervormd Doeveren

Ds. G. de Jong heeft zondag afscheid genomen van de hervormde gemeente Doeveren (Noord-Brabant). Hij heeft de gemeente in Noord-Brabant 26 jaar gediend.

De predikant bediende het Woord zondagmorgen uit Marcus 4: 26-29: „En Hij zeide: Alzo is het koninkrijk Gods, als een mens, die zaad werpt in de aarde, en slaapt en opstaat, nacht en dag, en het zaad komt op en groeit, zonder dat hij zelf weet hoe.”

Na de dienst werden het predikantsechtpaar toegesproken door H. S. Spuibroek, namens de classis Almkerk-Heusden; en door de voorzitter van de kerkenraad van de gemeente Doeveren, J. Paulides.

Ds. De Jong maakt van de gelegenheid gebruik om vooruitlopend op zijn emeritaat zijn werkzaamheden te beëindigen.


Lees ook:

Ds. G. de Jong 25 jaar predikant (De Waarheidsvriend, 03-10-2014)

Bevestiging en intrede in Baardwijk en Doeveren van kand. G. de Jong (De Waarheidsvriend, 12-10-1989)