„Dans en drama spelen nauwelijks in CGK”

Synode CGK 2016
beeld RD, Anton Dommerholt

Dans en drama in de eredienst. De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) maakte al heel wat uurtjes vrij om erover te vergaderen. Dat zou de indruk kunnen wekken dat het onderwerp binnen de kerken breed wordt gedragen. Op het grondvlak lijkt het echter nauwelijks te spelen.

Het begon allemaal in Zwolle, een jaar of vijf geleden. De plaatselijke kerk maakte gebruik van „aanbiddingsdans en drama” in diensten „om een thema dicht bij de mensen te brengen.” De kerk in Doornspijk vond dat echter in strijd met het karakter van de gereformeerde eredienst. Op de generale synode van 2013 lag daarom een zogeheten instructie, waarin wordt gevraagd studie te verrichten naar het gebruik van dans en drama in de eredienst.

De landelijke kerkvergadering gaf groen licht aan een studie naar de vraag of het karakter van de gereformeerde eredienst zich verdraagt met het gebruik van dans en drama. Wel sprak de synode alvast uit dat in de eredienst de bediening van het Woord en van de sacramenten centraal staan. De kerken wordt gevraagd zich tot die tijd te onthouden van dans en drama in de eredienst.

Die studie kwam er en ligt nu op de synodetafel. Deputaten eredienst hebben vooral gekeken naar wat de Bijbel over dans en drama zegt. Het lukte hen echter niet om met een eensluidend oordeel te komen. Een meerderheid vindt dat het gebruik van dans en drama in de eredienst zich niet verdraagt met het gereformeerde karakter ervan. Een minderheid vindt het aan de kerken zelf moet worden overgelaten of ze van dans en drama in de eredienst gebruikmaken.

Ook binnen de synode zijn de meningen verdeeld, al lijken de meeste afgevaardigden kritisch. Dr. J. W. van Pelt uit Oud-Beijerland verwoordde dinsdag wat veel synodeleden dachten: dans en drama gaan ten koste van waar het in de eredienst om gaat: de verkondiging van het Woord.

Omdat het onderwerp via de kerkelijk weg op de synode is gekomen, moet de vergadering zich erover uitspreken. Meerdere afgevaardigden vroegen zich echter openlijk af of ze beleid aan het maken waren op basis van een incident. Er zijn immers nauwelijks kerken waar dans en drama regelmatig een plek in de eredienst hebben of kerken die daaraan willen beginnen. Ook in Zwolle is de situatie veranderd, zo bleek deze week tijdens de bespreking op de synode.

Een besluit nam de generale synode deze week nog niet. De commissie die het rapport van deputaten eredienst bestudeerde, stelt een verlegenheidsoplossing voor: de CGK moeten verder studeren op het onderwerp dans en drama in de eredienst.

Andere synodeleden gaven aan dat de kerken ermee gediend zijn als er wél een uitspraak wordt gedaan. Die zou dan ongeveer zo moeten luide: dans en drama zijn in strijd met het karakter van de gereformeerde eredienst en moeten daarom worden afgewezen. Zo’n uitspraak zou de discussie niet langer maken dan nodig is.

----

Zie ook:

Synode CGK verdeeld over dans en drama (Reformatorisch Dagblad, 23-11-2016)

CGK: Studie naar dans en drama in kerkdienst (Reformatorisch Dagblad, 27-11-2013)

Synode CGK spreekt over dans en drama in eredienst (Reformatorisch Dagblad, 30-10-2013)