Contactavonden voor jeugd OGGiN in regio Barneveld

J. Haalboom en H. J. Postema. beeld Niek Stam

Het jongerenwerk in de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (OGGiN) groeit. Zaterdag vindt in Barneveld de eerste regionale jeugdcontactavond Midden-Nederland plaats.

Ouderling J. Haalboom van de oud gereformeerde gemeente in Nederland te Rhenen signaleerde bij zijn catechisanten de behoefte aan toerusting en ontmoeting. In de consistorie van het kerkje aan de Bantuinweg te Rhenen zegt hij: „Tijdens catechisatielessen merk je dat jongeren graag over bepaalde onderwerpen willen doorpraten. Maar de voortgang van de lesstof laat dat niet altijd toe. Als catechiseermeester ben je zelf ook maar beperkt.”

Haalboom polste bij omliggende oud gereformeerde gemeenten (Barneveld, Ederveen, Doorn, Elst, Langbroek, Overberg en Woudenberg) en bij de eigen predikanten hoe men aankeek tegen jongerenavonden in oud gereformeerde kring. De reacties waren onverdeeld positief. „Ambtsdragers herkennen allemaal de vragen waar jongeren mee leven en willen graag ruimte bieden om daar met hen over door te praten. De wereld om ons heen verandert. Iedere tijd vraagt opnieuw om een actuele toepassing van Gods geboden.”

Inmiddels zijn de Jeugdcontactavonden Regio Midden uitgaande van de OGGiN een feit. In het westen van het land bestaat al sinds 1995 een vergelijkbaar initiatief, in samenwerking met een aantal kerkenraden van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Deze maandelijkse contactavonden vinden plaats in Papendrecht.

Voor de regio midden is een bestuur van zes leden gevormd, met Haalboom als voorzitter en H. J. Postema uit Doorn als secretaris. De avonden zijn bedoeld voor jongeren boven de 16 jaar en worden gehouden in Barneveld. Voor de eerste helft van 2019 zijn er vijf avonden gepland, steeds op iedere eerste zaterdag van de maand. Op de eerste avond, zaterdag, spreekt ds. Th. L. Zwartbol over het belang van de Heidelbergse Catechismus. De andere onderwerpen zijn orgaandonatie, het zingen van de psalmen, de Dordtse synode en het werk van de Mbuma-zending.

De sprekers komen niet allen uit eigen kerkelijke kring. Haalboom: „Ze zijn allemaal afkomstig uit de brede achterban. En als het gaat om geloofsonderwerpen, zoals wedergeboorte en de toe-eigening des heils, vragen we alleen sprekers van ons eigen kerkverband.”

Postema is blij met het initiatief: „Het is in deze complexe tijd nodig om te werken aan gewetensvorming en kennisoverdracht. Op catechisatie is daar ook wel ruimte voor, maar daar ben je toch weer gebonden aan de leermethode. We willen met deze avonden ook voorkomen dat onze jongeren komen op plaatsen waar ze niet horen te zijn.”

Niet alle jongeren uit de OGGiN zullen hiermee bereikt worden.

Haalboom: „Jongeren die op het randje zitten, of al over de rand zijn, zullen zich door bezinningsavonden niet aangesproken voelen. Voor hen blijft ons gebed over. We leggen hen in de hand des Heeren.”

Hoeveel jongeren verwacht u zaterdag?

Haalboom: „Zeventig, tachtig.”

Postema: „Ik denk 150.”