Classis doet voorstellen rond homostandpunt cgk Zwolle

De Verrijzeniskerk is een van de drie kerkgebouwen van de christelijke gereformeerde kerk te Zwolle. beeld Frans Paalman

De classis Zwolle van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) heeft vrijdagavond nog geen besluit genomen over de moeite van de gemeente in Zwolle met de besluitvorming van de generale synode rond homoseksualiteit. In de komende periode worden verschillende voorstellen verzameld die waarschijnlijk in februari besproken zullen worden.

Dat meldde de scriba van het moderamen van de classis, ds. A. Hakvoort (cgk Kampen), zaterdag desgevraagd.

De synode sprak in 2013 uit dat gemeenteleden met een homoseksuele relatie niet mogen worden toegelaten tot het afleggen van geloofsbelijdenis of tot de sacramenten. De gemeente in Zwolle is het niet eens met dat besluit en biedt ruimte aan mensen die „in liefde en trouw” een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht.

De classisvergadering, waarin vrijdag over de positie van Zwolle werd gesproken, is „provisorisch gesloten”, aldus ds. Hakvoort. „Dat betekent dat de agenda nog niet is afgerond en later zal worden vervolgd.”

Voorstellen

Tijdens de vergadering kwamen verschillende opvattingen naar voren over hoe om te gaan met het standpunt van Zwolle. Deze opvattingen worden in de komende tijd vanuit verschillende gemeenten geformuleerd als voorstel, die bij de scriba worden ingediend. De classis zal waarschijnlijk in februari opnieuw bijeenkomen om over de voorstellen te spreken en die mogelijk in stemming te brengen.

Naar verwachting zal de inhoud van de ingediende voorstellen „heel uiteenlopend” zijn, aldus de classisscriba. „Dat varieert van voorstellen die de gemeente Zwolle willen accepteren in haar houding ten opzichte van de besluitvorming van de synode, tot voorstellen om Zwolle op te roepen op haar standpunt terug te komen.”

De vergadering was intensief, zegt ds. Hakvoort. „Als je op een broederlijke manier bij elkaar bent, kun je ook ferm tegen elkaar zijn. Dat was ook zo; de meningsverschillen die er waren, werden ook geuit. Ik heb grote bewondering voor de preses die het geheel in goede banen heeft geleid.”

Uit de besprekingen bleek dat „niemand erop uit is dat Zwolle wordt weggestuurd of losgemaakt wordt van het kerkverband”, aldus de scriba. „We proberen een manier te vinden om bij elkaar te blijven. De meningen lopen uiteen rond de vraag of het standpunt van Zwolle aanvaardbaar is.”

Brief

De vergadering van de classis werd eerder deze week landelijk nieuws, nadat de kerkenraad van Zwolle de gemeenteleden een brief stuurde om hen in te lichten over de classisvergadering waarop een besluit zou kunnen vallen „over een procedure die de kerk van Zwolle buiten het kerkverband zou kunnen plaatsen.”

Met zo’n vijftig belangstellenden trok de vergadering veel publiek, met name vanuit de gemeente te Zwolle, aldus ds. Hakvoort. De cgk Zwolle is met ruim 4400 leden de grootste gemeente van het kerkverband.

ADorst-14438-VrouwAmbt-06Geloofsbrief weigeren kan niet in CGK; procedure tot afzetting wel