Bisdom sluit veel kerken in Limburg

De Christoffelkerk in Roermond. Foto Wikimedia Wikimedia

ROERMOND (ANP) – Het bisdom Roermond sluit tot 2020 vele tientallen, mogelijk zelfs honderd kerken en zal de huidige driehonderd parochies onderbrengen in vijftig federaties met elk gemiddeld zes parochies.

Dat blijkt uit een blauwdruk van het bisdom die het beleid voor de komende tien jaar uitzet. Een woordvoerder van het bisdom Roermond bevestigde donderdag berichtgeving hierover in de Limburgse kranten. Met name in stedelijke gebieden zullen kerken verdwijnen.

Sinds 1992 zijn in Limburg al 44 kerken gesloten. „We verwachten dat het aantal sluitingen rap in tempo zal toenemen”, aldus de woordvoerder van het bisdom. De sanering is het gevolg van wat hij „de verdamping van de volkskerk” noemt. Nu gaat nog 8 procent van de katholieken geregeld naar de mis, in 2020 is dat nog maar 4 procent. Het aantal priesters daalt van ongeveer tweehonderd nu naar 120 in 2020, verwacht het bisdom Roermond.

De huidige parochiebesturen gaan in de toekomst op in een federatiebestuur, dat een eigen budget krijgt en dat onder de parochies verdeelt. Deze federaties beslissen wat er in hun gebied gebeurt, onder meer of en welke kerken sluiten. Dorpskerken worden zoveel mogelijk opengehouden omdat ze een centrale rol spelen in de gemeenschap en omdat er geen andere kerken in de buurt liggen zoals in stedelijk gebied.

Eind jaren zestig van de vorige eeuw bereikte het kerkbezoek in Limburg volgens de woordvoerder een hoogtepunt. In die tijd ging 80 tot 90 procent van de gelovigen regelmatig naar de mis. Begin jaren zeventig daalde hun aantal naar 60 procent, en de afvlakking zette fors door naar 8 procent nu. Steeds minder mensen moeten de kosten opbrengen voor het openhouden van kerkgebouwen. „Als er niemand meer is die de kosten kan opbrengen, wordt sluiting onvermijdelijk”, aldus het bisdom donderdag.