Bezwaarde predikanten verlaten GKV

In de Maranathakerk van de protestantse gemeente Bedum werd op in juli 2017 een avond gehouden voor vrijgemaakt gereformeerden die het niet eens zijn met de besluiten van de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) over de vrouw in het ambt en de toenadering tot de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). De avond werd georganiseerd door en stond onder leiding van de emeritus predikanten ds. H. G. Gunnink en ds. H. W. van Egmond. Er waren zo'n 600 belangstellenden aanwezig. beeld RD

De bezwaarde predikanten H. G. Gunnink en H. W. van Egmond hebben de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) verlaten. Dat bevestigden de twee dinsdag.

Ds. Gunnink en ds. Van Egmond waren de voormannen van bezinningsavonden die vorig jaar in Noord-Nederland werden belegd over het besluit van de generale synode van de GKV dat vrouwen kunnen dienen in de ambten. De predikanten hebben zich aangesloten bij De Gereformeerde Kerken (hersteld), een in 2004 ontstane afsplitsing van de GKV.

Vorig jaar vertrokken de GKV-predikanten dr. A. Bas (Kornhorn) en emeritus predikant D. de Jong (Dordrecht) naar een andere GKV-afsplitsing, de Gereformeerde Kerken Nederland. Emeritus ds. A. de Jager (Zwolle) sloot zich aan bij de Christelijke Gereformeerde Kerken.