Bezinningsavond Bedum: Synodebesluiten GKV gaan in tegen het Woord

Synode GKV 2017
In de protestantse Maranathakerk in Bedum kwamen woensdag zo'n 600 belangstellenden af op een avond over de besluiten van de GKV-synode. beeld RD
5

„De besluiten van de synode over de vrouw in het ambt en over eenheid met de Nederlands Gereformeerde Kerken gaan onzes inziens in tegen Gods Woord en de belijdenis.”

Meteen aan het begin van de avond is het hoge woord eruit. Zo’n 600 belangstellenden in het Groningse Bedum horen hoe de emeritus predikanten H. G. Gunnink en H. W. van Egmond afstand nemen van besluiten die de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) enkele weken geleden nam. „Dit kunnen we niet aanvaarden. Dat betekent dat we ons ervan moeten vrijmaken.”

IMG_2372GKV stellen ook predikantsambt open voor vrouwen

De predikanten organiseerden woensdag op persoonlijke titel een bezinningsavond. De bijeenkomst zou plaatshebben in het gebouw van de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Zuidwolde, maar dat kon de verwachte toestroom niet aan. Daarop werd de bijeenkomst verplaatst naar de vrijgemaakte kerk in Bedum, totdat de toestemming om daar te vergaderen werd ingetrokken. „Miscommunicatie”, aldus ds. Van Egmond.

Dus weken de initiatiefnemers uit naar het gebouw van de protestantse gemeente in Bedum, een voormalige synodaal gereformeerde kerk. Die zit bomvol. De warmte weerhoudt de bezoekers er niet van om –a capella– uit volle borst verzen mee te zingen uit de Psalmen 42 en 119.

Ds. Gunnink hoopt „dat veel broeders en zusters zich vrijmaken van deze on-Schriftuurlijke besluiten.” Dat is iets anders dan oproepen tot een kerkscheuring, zegt hij. Wat hem betreft zijn er twee mogelijkheden. In beide gevallen stappen kerkleden eerst naar hun kerkenraad toe. Als die zich niet achter de synodebesluiten stelt, kan de kerkenraad zich vrijmaken van de synodebesluiten en de GKV verlaten. Een alternatief is dat de kerkenraad revisie aanvraagt. Hij vraagt dan aan de volgende synode om de besluitvorming over vrouwen in de ambten en toenadering tot de NGK over te doen. „Doet een kerkenraad geen van beide, dan mag een gemeentelid anderen oproepen om met hem bij de ontrouwe kerkenraad weg te gaan.”

ajr2

Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

Bezwaar maken tegen de synodebesluiten ziet ds. Gunnink niet als een begaanbare weg. „Niet omdat de kans van slagen van een revisiebezoek niet aanwezig lijkt. Als je nagaat hoe het gelopen is op de synode zie je dat er van een werkelijke discussie met argumenten geen sprake was. Maar hoe kun je nog terugkomen op een besluit dat onmiddellijk ingaat? Het is mogelijk dat al in september de eerste vrouwen in de ambten bevestigd worden. Hoe kun je dat na de volgende synode, over drie jaar, nog terugdraaien?”

Ds. J. M. Batteau, emeritus predikant uit IJsselstein, vraagt of bezwaarde vrijgemaakten niet in gesprek moeten met kerken waarmee de GKV een oecumenische relatie hebben en die tegen de vrouw in het ambt zijn. Hij noemt de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Hersteld Hervormde Kerk. Niet dat hij ervoor pleit om de GKV te verlaten.„Ik denk nog steeds in termen van traject 2, bezwaar aantekenen tegen de synodebesluiten.”

2017-07-01-KRK01-bijgkv01-4-FC_webGKV bekrachtigen toenadering tot NGK

Ds. Gunnink: „We hebben aangegeven dat bezwaarde kerkenraden de roeping hebben om contact te zoeken met gelijkgezinden. Wat mij betreft is het niet bezwaarlijk om dat breder te trekken dan het eigen kerkverband.”

Zie ook het dossier Synode GKV 2017