Kabinet hoopt met akkoord en miljoenen op groene landbouw in 2040

Binnenland

Het landbouwakkoord dat het kabinet wil sluiten met boeren, natuurorganisaties, medeoverheden en andere partijen in de keten, moet leiden tot afspraken waarmee boeren tot 2040 een omslag kunnen maken naar een groenere sector. Er komt alvast geld vrij voor boeren die op korte termijn de omslag naar natuurinclusieve en groenere landbouw willen maken: 226,6 miljoen euro, waarvan een flink deel (64 miljoen) naar „onafhankelijk advies aan individuele ondernemers” gaat.

Heeft u een fout gezien of wilt u een opmerking maken over dit artikel? Mail naar redactie@rd.nl.