Eerste Kamer beslist over wetsvoorstel abortuspil

Binnenland

De Eerste Kamer moet uiteindelijk gaan bepalen of behalve abortusartsen ook huisartsen de abortuspil mogen gaan voorschrijven, zodat onbedoeld zwangere vrouwen daarmee een zwangerschap in een vroeg stadium kunnen afbreken.