Míjn verhaal als onweerlegbaar argument

Mens & samenleving

Als Alain Cocq in 2020 zijn eigen sterfbed live via internet probeert uit te zenden, wil hij een „elektroshock” veroorzaken in het Franse euthanasiedebat. Wat gebeurt er met discussies over moeilijke ethische thema’s als ik-verhalen daarin centraal komen te staan?