Taal: het is echt een wonder dat veel gesprekken goed verlopen

Consument

Met elkaar praten is een hachelijke onderneming. Als je nagaat wat er in je hersenen in gang gezet wordt om te kunnen converseren, zul je met stomheid geslagen zijn. Het is echt een wonder dat veel gesprekken goed verlopen.