Altijd weer die
 gekromde ruggen ​

Mens & samenleving

De RD-actie is dit jaar neergestreken in Malawi, een straatarm land in zuidelijk Afrika. Waar mensen nog dagelijks zwoegen op hun akkers om in hun voedsel te voorzien. Tijdgenoten zijn ze, en juist dat maakt het zo lastig hun wereld te rijmen met die van het rijke Westen.