Omikronvariant bewijst dat er geen langetermijnvisie is te ontwikkelen

Opinie

Hoewel het erop lijkt dat de Kamer het nieuwe pakket maatregelen van het kabinet voor de aanpak van de coronacrisis steunt, neemt het draagvlak voor het regeringsbeleid af. Van het gemeenschappelijk gedragen gevoel dat in maart vorig jaar bestond, is weinig meer over.