Opvanglocatie asielzoekers Ter Apel overvol

Binnenland

De centrale noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel heeft nog steeds te kampen met een grotere toestroom dan het aankan. Burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, uitte daarover woensdag zijn zorgen.