Bodem Putten geeft veel informatie

Binnenland

Voor het eerst hebben archeologen de bewoning van de Veluwe in de middeleeuwen over een langere periode in kaart gebracht. In de bodem van de nieuwe woonwijk Rimpeler in Putten troffen zij sporen aan van boerderijen uit de achtste én de veertiende eeuw.