Wet zorg en dwang pakt jaarlijks 111 miljoen euro duurder uit

Binnenland

De nieuwe wet die onder meer de rechten regelt bij onvrijwillige zorg of opname, de Wet zorg en dwang (Wzd), brengt jaarlijks 111 miljoen euro meer aan kosten met zich mee dan was begroot. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).