Coronawerkloosheid: anders dan anders?

Economie

Is het effect van de coronacrisis op de arbeidsmarkt vergelijkbaar met eerdere recessies? Of is deze crisis anders? Vermoedelijk is het antwoord op beide vragen ‘ja’.